Hankeyhteistyö

Hankkeet, joissa Paralympiakomitea on vetovastuussa 

Avoimet ovet -hanke (2020- 2023)
Hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. Hankkeen aikana tehdään verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta. Hanke toteutetaan yhteistyössä 11 liikunnan aluejärjestön ja kuuden lajiliiton kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Luokittelun kehittämishanke (2020-2021)
Luokitteluhankkeen päätehtävä on luokittelutoiminnan kehittäminen Kansallisen luokittelukäsikirjan mukaisesti erityisesti niin, että lajiliitot pystyisivät vastaamaan oman lajinsa luokittelun toimenpiteistä. Lisäksi hanke tehostaa luokittelijakoulutusta sekä sen ympärillä tapahtuvaa tutkimusta.

Hyvät muuvit -hanke (2019-2022) 
Hankkeessa edistetään palveluasumisen ja tukitoiminnan piirissä olevien aikuisten aktiivisuutta, liikkumista ja liikunnan harrastamista. Tavoitteena on kehittää asumispalvelujen aikuiskäyttäjien tarpeisiin sopiva lähiliikunnan konsepti sekä parantaa vaikeavammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia.

Vammaiset vaikuttajiksi -hanke (2021-2022)
Hankkeen tavoitteena on lisätä vammaisten henkilöiden valmiuksia edetä päätöksenteon paikkoihin urheilussa tai muualla yhteiskunnassa sekä edistää urheilun yhdenvertaista toimintakulttuuria. Paralympiakomitea järjestää kaksi  koulutusohjelmaa vammaisille henkilöille sekä kaikille avoimia tilaisuuksia liittyen yhdenvertaisuuteen ja vaikuttamiseen.

Soveltavan liikunnan verkkokoulutus (2019-2021) 
Suomen Paralympiakomitean ja Liikuntakeskus Pajulahden maksuttomasta verkkokoulutuksesta hyötyvät mm. seuroissa ja kerhoissa liikuntaa ohjaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset, Valtit, vertaisohjaajat, opettajat, opiskelijat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Oppilaitokset ja lajiliitot voivat hyödyntää verkkokoulutusta oman koulutustarjontansa monipuolistamisessa ja täydentämisessä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön urheiluopistojen kehittämisavustus.

Pyörätuolikelaushanke (2019-2021) 
Hankkeen tavoitteena on pyörätuolikelauksen ympärille syntyneen tiedon ja osaamisen siirtäminen ja dokumentoiminen. Hanketta rahoittaa Urheiluopistosäätiö.

Luonto kaikille -hanke (2018-2020) 
Luonto kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluitaan. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Esteetön eräpolku -hanke (2018-2020) 
Esteetön eräpolku -hankkeessa tavoitteena on lisätä esteettömien luontoreittien tarjontaa ja kehittää viestintää esteettömän luontomatkailun mahdollisuuksista. Hankkeen aikana päivitettiin luontoreittien esteettömyyskartoitusohjeistusta ja -lomakkeita sekä laadittiin ohjeita esteettömyydestä tiedottamiseen ja luontoreittien esteettömyyden kehittämiseen. Esteetön eräpolku -loppuraportti julkaistiin huhtikuussa 2020.

Valtin kanssa liikkujaksi -hanke (2017-2019)
Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. EU-rahoitteisen pilottivuoden 2016 jälkeen Valtti-ohjelma sai opetus- ja kulttuuriministeriön tukea 2017–2019. Vuodesta 2020 lähtien ohjelma on osa Suomen Paralympiakomitean lasten ja nuorten toimintaa.

Hankkeet, joissa Paralympiakomitealla on iso kumppanuusrooli 

Koululiikuntaa kaikille -hanke (2020-2021)
Koululiikuntaa kaikille -täydennyskoulutushanke tuo soveltavan liikunnan vinkit opetustoimen henkilökunnalle. Opetushallituksen myöntämä rahoitus liikuntatieteellisen tiedekunnan vetämälle hankkeelle mahdollistaa maksuttoman täydennyskoulutuksen opetushenkilökunnalle kevään 2021 aikana. Hanketta vetää Jyväskylän yliopisto.

Kansainväliset hankkeet

SEDY2 - The Sport Empowers Disabled Youth (2020-2022)
SEDY-projektin kakkosvaihe on EU:n ErasmusPlusSport yhteistyöhanke, jossa jatketaan vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntatarjonnan kehittämistä. Kuten ensimmäisessä, vuosina 2015–2017 toteutetussa SEDY-hankkeessa, myös tässä pyritään saamaan nykyistä useampia vammaisia lapsia ja nuoria mukaan vapaa-ajan liikuntaan.


All in -hanke (2018-2020)
All in on pohjoismaiden yhteishanke, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä rekrytoinnissa, markkinoinnissa, kilpailujärjestelmissä, luokittelussa ja hallinnollisissa asioissa. Hanketta rahoittaa EU:n ErasmusPlusSport.

Hankkeet, joissa Paralympiakomitea on mukana