Yleisesti Paralympiakomiteasta

Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilu ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.

Paralympiakomitea toimii vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden edunvalvojana kilpaurheilussa ja harrasteliikunnassa, mm. harrastamisolosuhteita ja harrastamisen edellytyksiä edistäen.

Paralympiakomitea vastaa vammaishuippu-urheilun kansainvälisestä vaikuttamisesta sekä sen viestinnästä ja mielikuvista Suomessa. Mielikuvavaikuttamiseen ja tulevien sukupolvien asennekasvatukseen liittyen Paralympiakomitea järjestää ympäri Suomea Para School Day -teemakoulupäiviä.

Paralympiakomitealla on kahden eri tason jäseniä, paikallisia yhdistyksiä ja urheiluseuroja sekä valtakunnallisia lajiliittoja.

Vammaisurheilun lajeja on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana integroitu yleisten lajiliittojen alaisuuteen. Tällä hetkellä Paralympiakomitea toimii lajiliittona näkövammaisten ampumaurheilussa, bocciassa, CP-jalkapallossa, kelkkajääkiekossa, maalipallossa, pyörätuolirugbyssa, sokkopingiksessä, näkövammaisten shakissa, sähköpyörätuolisalibandyssa sekä oaravoimanostossa. Osa näistäkin lajeista tulee lähivuosina integroitumaan yleiseen lajiliittoon.

Paralympiakomitea vastaa lajiin katsomatta vammaisurheilijan polun alkupäästä, eli lasten ja nuorten urheilusta ja liikunnasta sekä aikuisena vammautuneiden saattamisesta urheilun ja liikunnan pariin yhteistyössä lajiliittojen, urheiluseurojen ja muiden toimijoien kanssa. Muiltakin osin Paralympiakomitea toimii lajiliittojen kehityskumppanina vammaisurheiluun liittyvissä asioissa. Paralympiakomitea koordinoi myös vammaishuippu-urheilun luokittelutoimintaa Suomessa.

Lasten ja nuorten toiminnassa Paralympiakomitean painopiste on harrastus- ja kokeilumahdollisuuksista tiedottamisessa, jota tehdään Sporttiklubin kautta. Kahdesti vuodessa järjestetään Junior Games -kilpailut. Valtti-ohjelman kautta lapsille ja nuorille etsitään liikuntaharrastusta henkilökohtaisen ohjaajan avulla. Huippu-urheiluun suuntautuneille nuorille vammaisurheilijoille Paralympiakomitealla on tarjolla nuorten paralympiaryhmä, joka leireilee neljä kertaa vuodessa.

Kehitysvammaisten henkilöiden urheilua koordinoiva Special Olympics Finland on osa Paralympiakomitean toimintaa. Paralympiakomitea vastaa myös elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien urheilutoiminnasta Suomessa.

Paralympiakomitea koordinoi vammaisurheilun ja -liikunnan ohjaajakoulutusta sekä Sherborne-liikunnan koulutuksia. Jäsenyhdistyksilleen Paralympiakomitealla on tarjolla myös Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutusta sekä liikuntavastaavakoulutusta. Nuorten osallisuutta edistetään Nuori toimija -koulutusten avulla.

Paralympiakomitean alaisuudessa toimii Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, joka vuokraa vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä. Paralympiakomitea ylläpitää liikuntapaikkojen esteettömyyskartoittajien verkostoa. Paralympiakomitean koordinointivastuulla on myös kuntien erityisliikunnan verkosto.

Nykyinen Suomen Paralympiakomitea aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa, kun Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU sekä Suomen Paralympiakomitea yhdistyivät koko suomalaisen vammaisurheilun ja -liikunnan kattavaksi järjestöksi (pois lukien kuulovammaisten urheilu ja liikunta, joista vastaa Suomen Kuurojen Urheiluliitto). Lisätietoa Paralympiakomitean ja VAU:n yhdistymisestä täältä.