Verkkokoulutus

 

HUOM! Verkkokoulutuksessa on huoltokatko vuodenvaihteessa 2019–2020. Tällöin pilottikoulutus sulkeutuu ja päivitetty koulutus avataan alkuvuodesta 2020. 

Kiinnostaako kouluttautuminen, mutta soveltavan liikunnan koulutukset ovat aina jossain kaukana ja huonoon ajankohtaan? Nyt on tarjolla ratkaisu: Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti ovat kehittäneet soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutuksen. Maksutonta ja helppokäyttöistä verkkokoulutusta ovat olleet tekemässä Virpi Remahl Pajulahdesta, Piia Korpi Paralympiakomiteasta ja hanketyöntekijä Niko Leppä Jyväskylästä.

Näin kirjaudut verkkokoulutuksen opiskelijaksi

Luo oma tunnus Liikuntakeskus Pajulahden oppimisympäristöön Pajukkoon (Moodle), joka löytyy osoitteesta: http://pajukko.pajulahti.com/login/index.php

Oheisella videolla on ohjeistettu tunnusten luominen oppimisympäristöön:

 

Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteyttä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Kun olet kirjautunut onnistuneesti Pajukon oppimisympäristöön, kirjaudu Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutus -sivuille opiskelijana. Tämän jälkeen pääset tutustumaan vapaasti verkkokoulutuksen sisältöihin, oppimateriaaleihin sekä tentteihin.

Huomaathan, että voit opiskella koulutuksen sisältöjä aivan omaan tahtiisi, valita kurssitarjottimelta itseäsi kiinnostavia osioita ja suorittaa tenttejä myös osissa.

Jos haluat todistuksen suorituksistasi, tulee sinun suorittaa vähintään 50 tunnin edestä opintoja. Yksittäisten opiskelijoiden kurssisuoritukset tarkistetaan ja todistukset kirjoitetaan kevätlukukaudella toukokuussa ja syyslukukaudella joulukuussa. Nämä aikataulut kannattaa tarvittaessa ottaa huomioon omaa opintosuunnitelmaa laatiessa. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin ohjeista.

Opettajat ja kouluttajat, jotka vastaavat opiskelijaryhmän tehtävien ohjaamisesta ja tarkastamisesta, kirjautuvat oppimisympäristöön ja soveltavan liikunnan verkkokoulutukseen ensin normaaliin tapaan student-roolissa ja ovat sitten yhteydessä verkkokoulutuksen vastaaviin kouluttajiin teacher-oikeuksien ja tarkempien ohjeiden saamiseksi.

HUOM! Verkkokoulutus on vielä pilotointivaiheessa, ja joihinkin osioihin tehdään vielä muokkauksia. Koulutuksen syventävät osiot tulevat vielä täydentymään.

HUOM2! Verkkokoulutuksessa on huoltokatko vuodenvaihteessa 2019–2020. Tällöin pilottikoulutus sulkeutuu ja päivitetty koulutus avataan alkuvuodesta 2020. Huomioithan, että opintokokonaisuuksien, joista haluat todistuksen, on oltava valmiina marraskuun loppuun mennessä. Seuraava mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuus aukeaa koulutuksen päivitysten jälkeen keväällä.

Mihin tarpeeseen verkkokoulutus on tehty?

Etäisyydet Suomessa ovat pitkiä ja lähikoulutuksia ei ole taloudellisesti mahdollista järjestää kaikkien kiinnostuneiden saataville. Enenevässä määrin myös oppilaitokset ja urheilujärjestöt ovat ilmaisseet kaipaavansa apua koulutustarjontansa monipuolistamiseen soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun näkökulmasta.

Tietoa ja hyviä materiaaleja löytyy paljon, mutta ne ovat siellä täällä hajallaan. Ajantasaisen tiedon ja parhaiden materiaalien löytäminen on haastavaa ja aikaa vievää. Verkkokoulutuksessa hyödynnetään olemassa olevia hyviä lähteitä ja materiaaleja, jolloin oppijan tai koulutuksen suunnittelijan ei tarvitse nähdä vaivaa tiedon etsimisessä.

Verkkokoulutus mahdollistaa sen, että kaikki kiinnostuneet pääsevät kehittämään osaamistaan soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun teemoissa, ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi verkkokoulutusta voidaan hyödyntää hyvin laajasti täydentämään eri toimijatahojen omaa koulutustarjontaa. Kun kynnys hankkia lisäoppia madaltuu, lisääntyvät toivottavasti myös vammaisten henkilöiden mukaan pääsyn mahdollisuudet liikuntaan ja urheiluun.

Osana Paralympiakomitean omaa koulutustarjontaa verkkokoulutus mahdollistaa lähikoulutusten painottamisen enemmän käytäntöön ja opitun soveltamiseen toiminnassa. Toiminnallisista lähikoulutuksista, joita järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijatahojen kanssa, tiedotetaan soveltavan liikunnan verkkokoulutuksen tapahtumavalikossa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, taustasta riippumatta. Siitä hyötyvät mm. seuroissa ja kerhoissa liikuntaa ohjaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset, Valtit, vertaisohjaajat, opettajat, opiskelijat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Oppilaitokset ja lajiliitot voivat hyödyntää verkkokoulutusta oman koulutustarjontansa monipuolistamisessa ja täydentämisessä.

Miten se toimii?

Verkkokoulutukseen kirjaudutaan opiskelijaksi, jonka jälkeen kurssia voi suorittaa omaan tahtiin. Verkkokoulutus koostuu kuudesta teemaosiosta, joista voi halutessaan suorittaa vain osan tai koko kurssin. Jokaiseen osioon sisältyy tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksyttävästi. Koko kurssin hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen. Kurssin voi suorittaa perustasolla (taso 1) tai syventävällä tasolla – riippuen opiskelijan taustasta tai tarpeista. Verkkokoulutus on maksuton ja helppo käyttää.

Osiot

  1. Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet
  2. Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen liikunnassa
  3. Ohjaamisen työkalut
  4. Esteettömyys ja saavutettavuus
  5. Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
  6. Vammaiskilpaurheilu

Mitä se antaa käyttäjälleen?

Opiskelija saa verkkokoulutuksesta perustiedot ja -osaamisen soveltavasta liikunnasta ja vammaisurheilusta. Verkkokoulutusta voi hyödyntää myös tiettyyn teema-alueeseen perehtymiseen, tutustua esimerkiksi liikunnan ja urheilun esteettömyyden ja saavutettavuuden kysymyksiin tai vammaiskilpaurheilun perusteisiin.

Tarkoitus on tukea mahdollisimman joustavasti ja matalalla kynnyksellä liikunnan ja urheilun parissa toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista ja tätä kautta tukea inkluusiokehitystä, lisätä liikkumisen mahdollisuuksia meille kaikille – toimintakykyyn katsomatta.