Verkkokoulutus

Kiinnostaako kouluttautuminen, mutta soveltavan liikunnan koulutukset ovat aina jossain kaukana ja huonoon ajankohtaan? Nyt on tarjolla ratkaisu: Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti ovat kehittäneet soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutuksen.
 
Maksutonta ja helppokäyttöistä verkkokoulutusta ovat olleet tekemässä Virpi Remahl Pajulahdesta, Piia Korpi Paralympiakomiteasta ja hanketyöntekijä Niko Leppä Jyväskylästä.

Syksy 2021: Soveltavan liikunnan verkko-opintojen perusteet-taso aukeaa perjantaina 27.8.

Verkkokoulutuksen jatkotaso uudistuu ja uusi kurssipohja aukeaa tammikuussa 2022. Keväällä 2022 luvassa myös verkkokoulutukseen linkittyvä käytännön lähikoulutus. Lisätietoja tästä luvassa myöhemmin.

Näin kirjaudut verkkokoulutuksen opiskelijaksi

Luo oma tunnus Liikuntakeskus Pajulahden oppimisympäristöön Pajukkoon (Moodle)

 

Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteyttä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kun olet kirjautunut onnistuneesti Pajukon oppimisympäristöön, kirjaudu Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutus -sivuille opiskelijana. Tämän jälkeen pääset tutustumaan vapaasti verkkokoulutuksen sisältöihin, oppimateriaaleihin sekä tentteihin.

Verkkokoulutus koostuu tasoista 1-3. Taso 1 on kaikille kiinnostuneille avoin perustaso, jonka tehtävät ovat monivalintatehtäviä. Syventävät tasot 2 ja 3 ovat suunnattu opiskelijoille, ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka toimivat, tai ovat aikeissa toimia, soveltavan liikunnan tai vammaisurheilun parissa esimerkiksi ohjaajan tai valmentajan roolissa. Päästäkseen suorittamaan tasojen 2 ja 3 opintoja, verkkokoulutuksen opiskelijan tulee suorittaa ensin kokonaisuudessaan taso 1 (15h). 

Tarkemmat ohjeet suoritusmerkintöihin ja todistuksen saamiseen liittyen löytyvät kurssin ohjeista.

Mihin tarpeeseen verkkokoulutus on tehty?

Etäisyydet Suomessa ovat pitkiä ja lähikoulutuksia ei ole taloudellisesti mahdollista järjestää kaikkien kiinnostuneiden saataville. Enenevässä määrin myös oppilaitokset ja urheilujärjestöt ovat ilmaisseet kaipaavansa apua koulutustarjontansa monipuolistamiseen soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun näkökulmasta.

Tietoa ja hyviä materiaaleja löytyy paljon, mutta ne ovat siellä täällä hajallaan. Ajantasaisen tiedon ja parhaiden materiaalien löytäminen on haastavaa ja aikaa vievää. Verkkokoulutuksessa hyödynnetään olemassa olevia hyviä lähteitä ja materiaaleja, jolloin oppijan tai koulutuksen suunnittelijan ei tarvitse nähdä vaivaa tiedon etsimisessä.

Verkkokoulutus mahdollistaa sen, että kaikki kiinnostuneet pääsevät kehittämään osaamistaan soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun teemoissa, ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi verkkokoulutusta voidaan hyödyntää hyvin laajasti täydentämään eri toimijatahojen omaa koulutustarjontaa. Kun kynnys hankkia lisäoppia madaltuu, lisääntyvät toivottavasti myös vammaisten henkilöiden mukaan pääsyn mahdollisuudet liikuntaan ja urheiluun.

Osana Paralympiakomitean omaa koulutustarjontaa verkkokoulutus mahdollistaa lähikoulutusten painottamisen enemmän käytäntöön ja opitun soveltamiseen toiminnassa. Toiminnallisista lähikoulutuksista, joita järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijatahojen kanssa, tiedotetaan Paralympiakomitean tapahtumakalenterissa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, taustasta riippumatta. Siitä hyötyvät mm. seuroissa ja kerhoissa liikuntaa ohjaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset, Valtit, vertaisohjaajat, opettajat, opiskelijat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Oppilaitokset ja lajiliitot voivat hyödyntää verkkokoulutusta oman koulutustarjontansa monipuolistamisessa ja täydentämisessä.

Miten se toimii?

Verkkokoulutukseen kirjaudutaan opiskelijaksi, jonka jälkeen kurssia voi suorittaa omaan tahtiin. Verkkokoulutus koostuu kuudesta teemaosiosta. Jokaiseen osioon sisältyy tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksyttävästi. Koko kurssin hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen. Kurssin voi suorittaa perustasolla (taso 1) tai syventävällä tasolla – riippuen opiskelijan taustasta tai tarpeista. Verkkokoulutus on maksuton ja helppo käyttää.

Osiot

  1. Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet
  2. Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen liikunnassa
  3. Ohjaamisen työkalut
  4. Esteettömyys ja saavutettavuus
  5. Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
  6. Vammaiskilpaurheilu

Mitä se antaa käyttäjälleen?

Opiskelija saa verkkokoulutuksesta perustiedot ja -osaamisen soveltavasta liikunnasta ja vammaisurheilusta. Verkkokoulutusta voi hyödyntää myös tiettyyn teema-alueeseen perehtymiseen, tutustua esimerkiksi liikunnan ja urheilun esteettömyyden ja saavutettavuuden kysymyksiin tai vammaiskilpaurheilun perusteisiin.

Tarkoitus on tukea mahdollisimman joustavasti ja matalalla kynnyksellä liikunnan ja urheilun parissa toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista ja tätä kautta tukea inkluusiokehitystä, lisätä liikkumisen mahdollisuuksia meille kaikille – toimintakykyyn katsomatta.