Liikuntapaikkojen ja luontokohteiden esteettömyyskartoitukset

Tilaa esteettömyyskartoitus

Eikö liikuntapaikkaasi tai luontokohdettasi vielä ole esteettömyyskartoitettu? Puuttuvatko asiakkaille tarjoamistasi tiedosta tilojen ja ympäristön käyttäjälähtöiset esteettömyyskuvailut?

Suomen Paralymppiakomiteassa on tehty jo pitkään kehitystyötä esteettömyyden eteen, ja useampi työntekijä on kouluttautunut esteettömyyskartoittajaksi.

Toteutamme joka vuosi useita kartoituksia yhteistyössä kuntien, metsähallituksen ja virkistysalueyhdistysten kanssa, ja tarjoamme palveluitamme eri tahoille myös tilauksesta.

Paralympiakomitean esteettömyyden osaaminen on keskittynyt erityisesti rakennettujen liikuntapaikkojen sekä Luonto kaikille -työmme myötä luontoreittien ja luontokohteiden kartoittamiseen, kartoitusraportteihin ja esteettömyyskuvailuihin.


Mitä kartoittaminen tarkoittaa

Esteettömyyskartoituksissa hyödynnetään Invalidiliiton ESKEH-menetelmää. ESKEH-menetelmä on eri vammaryhmien esteettömyysnäkökulmat huomioiva, objektiivinen, yleispätevä ja luotettava menetelmä esteettömyyden kartoittamiseen.

Liikunnan suorituspaikkoja kartoitettaessa otetaan huomioon lajikohtaisia seikkoja, kuten riittävä tila pelialueiden reunoilla, lattian pintamateriaalit sekä esteetön kulku pukuhuoneista liikuntatilaan.

Esteettömyyskartoituksessa rakennettujen ja luonnossa sijaitsevien liikuntaympäristöjen toimivuutta ja turvallisuutta tarkastellaan kaikkien käyttäjien, kuten liikkujien/urheilijoiden, ohjaajien ja yleisön näkökulmasta. Esteettömyyttä tarkastellaan katkeamattomana ketjuna kohteeseen saapumisesta (ulkotilat) tiloissa toimimiseen (sisätilat).

Paralympiakomitean esteettömyyskartoittajat ovat suorittaneet esteettömyyskartoittajakoulutuksen. Kartoittaminen on pääasiassa konkreettista mittaamista, mutta myös aistienvaraista havainnointia.

Esteettömyyskartoituksen tuloksista kirjoitetaan kuvallinen raportti, jonka esteettömyyskartoituksen tilaaja saa itselleen.

Raportissa käydään läpi kartoitetut tilat ja vertaillaan tehtyjä havaintoja esteettömyysmääräyksiin ja ohjeisiin. Raportti sisältää kehittämisehdotuksia tilojen toimivuuden parantamiseksi. Osa ehdotuksista on yleensä helposti ja melko edullisestikin toteutettavissa, esimerkiksi luiskien rakentaminen portaiden viereen tai opasteiden uudelleen sijoittelu.

Esteettömyyskartoitusraportti on kirjallinen dokumentti tämän hetken tilanteesta ja tulevista korjaustarpeista. Raporttia voi käyttää peruskorjaushankkeissa tarveselvityksen ja rahoitushakemuksen liitteenä (esim. OKM).

Koulutettuja liikuntatilojen esteettömyyskartoittajia

 • Jukka Parviainen, Helsinki
 • Ilona Björklund, Parainen
 • Tiina Siivonen, Riihimäki
 • Ari Aalto, Nurmijärvi
 • Markku Poikela, Helsinki
 • Piia Jolla, Oulu
 • Anu Hämäläinen, Kuopio
 • Jarno Saapunki, Rovaniemi
 • Antti Pollari, Kirkkonummi
 • Tuomas Törrönen, Tuusula
 • Harri Lindblom, Vantaa
 • Jani Hägg, Lahti
 • Henry Manni, Lohja
 • Alpo Pajulahti, Lahti
 • Esko Ihamäki, Lahti
 • Petri Rissanen, Helsinki
 • Thomas Jalas, Helsinki
 • Reeta Lindeman, Espoo (virkavapaalla)


Tarvitsetko esteettömyysselvityksen, -kartoituksen vai -kuvailun?

Esteettömyysraportoinnin ja -kuvailun tarpeet riippuvat siitä, selvitetäänkö rakennetun- tai luontoympäristön esteettömyyttä suunnitteilla olevalle kohteelle, jo valmistuneelle kohteelle vai kenties jo esteettömäksi todetulle kohteelle, jonka esteettömyydestä ei vain vielä tarjota selkeää tietoa käyttäjille.

Lue lisää eri tarpeista ja katso malliesimerkkejä

 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistasi!

Rakennetut ympäristöt: Jukka Parviainen
Luontokohteet ja -reitit: Petri Rissanen