Liikuntatilojen esteettömyyskartoitus

Tilaa esteettömyyskartoitus

Esteettömyyskartoituksessa tilojen toimivuutta ja turvallisuutta tarkastellaan kaikkien käyttäjien, kuten liikkujien/urheilijoiden, ohjaajien ja yleisön näkökulmasta. Esteettömyyttä tarkastellaan katkeamattomana ketjuna kohteeseen saapumisesta (ulkotilat) tiloissa toimimiseen (sisätilat).

Esteettömyyskartoituksissa hyödynnetään Invalidiliiton ESKEH-menetelmää. ESKEH-menetelmä on eri vammaryhmien esteettömyysnäkökulmat huomioiva, objektiivinen, yleispätevä ja luotettava menetelmä esteettömyyden kartoittamiseen.

Paralympiakomitean esteettömyyskartoittajat ovat suorittaneet esteettömyyskartoittajakoulutuksen. Kartoittaminen on pääasiassa konkreettista mittaamista, mutta myös aistienvaraista havainnointia. Liikunnan suorituspaikkoja kartoitettaessa otetaan huomioon lajikohtaisia seikkoja, kuten riittävä tila pelialueiden reunoilla, lattian pintamateriaalit sekä esteetön kulku pukuhuoneista liikuntatilaan.

Esteettömyyskartoituksen tuloksista kirjoitetaan kuvallinen raportti, jonka esteettömyyskartoituksen tilaaja saa itselleen. Raportissa käydään läpi kartoitetut tilat ja vertaillaan tehtyjä havaintoja esteettömyysmääräyksiin ja ohjeisiin. Raportti sisältää kehittämisehdotuksia tilojen toimivuuden parantamiseksi. Osa näistä ehdotuksista on helposti ja melko edullisestikin toteutettavissa, esimerkiksi luiskien rakentaminen portaiden viereen tai opasteiden uudelleen sijoittelu. Esteettömyyskartoitusraportti on kirjallinen dokumentti tämän hetken tilanteesta ja tulevista korjaustarpeista. Raporttia voi käyttää peruskorjaushankkeissa tarveselvityksen ja rahoitushakemuksen liitteenä (esim. OKM).

Esteettömyyskartoituksen hinta riippuu kohteen laajuudesta. Suppeammissa kokonaisuuksissa kartoittamisesta vastaa yksi kartoittaja. Laajemmissa kokonaisuuksissa kartoittajia tarvitaan vähintään kaksi.

Koulutettuja liikuntatilojen esteettömyyskartoittajia

 • Jukka Parviainen, Helsinki
 • Ilona Björklund, Parainen
 • Tiina Siivonen, Riihimäki
 • Ari Aalto, Nurmijärvi
 • Markku Poikela, Helsinki
 • Piia Jolla, Oulu
 • Anu Hämäläinen, Kuopio
 • Jarno Saapunki, Rovaniemi
 • Antti Pollari, Kirkkonummi
 • Tuomas Törrönen, Tuusula
 • Harri Lindblom, Vantaa
 • Jani Hägg, Lahti
 • Henry Manni, Lohja
 • Alpo Pajulahti, Lahti
 • Esko Ihamäki, Lahti
 • Petri Rissanen, Helsinki
 • Thomas Jalas, Helsinki
 • Reeta Lindeman, Espoo

Tilaa esteettömyyskartoitus