Finlands Paralympiska Kommitté

Finlands Paralympiska Kommitté rf är en finländsk centralorganisation för handikappidrott och handikappmotion, som planerar, verkställer och utvecklar motion och idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning och för personer som genomgått organtransplantation.

På det finländska fältet för idrott och motion betraktas Finlands Paralympiska Kommitté, tack vare sin mångsidiga verksamhet, som en serviceorganisation. 

Finlands Paralympiska Kommitté erbjuder exempelvis information och utbildning, som syftar till att utveckla tillgängligheten på motionsplatser. Å andra sidan är Finlands Paralympiska Kommitté också ett grenförbund, med sådana handikappidrottsgrenar som saknar centralorganisationer på icke funktionshindrades personers sida (t.ex. boccia och goalball).

Finlands Paralympiska Kommitté är Internationella Paralympiska kommitténs (IPC) medlemsförbund i Finland. Kommittén ansvarar för handikapp-toppidrottens intressebevakning och utveckling.

Paralympiska kommittén stöder handikappidrottens toppidrotts träningsverksamhet, svarar för träningsstödets resultatbaserade kanaliserande samt förberedningarna för paralympiska spelen. Kommittén svarar för sin egen del för aktivt internationellt inflytande och handikapp-toppidrottens kommunikation och image.

Finlands Paralympiska Kommitté koordinerar handikappidrottens integrations- och inklusionsprocesser, med vars hjälp man strävar efter att få handikappidrott och handikappmotion till att integreras allt mer med icke funktionshindrade personers motion och idrott.

I praktiken innebär detta att allt fler funktionshindrade idrottare kan utöva sport och motion i vanliga idrottssällskap och idrottsklubbar, som för sin del är medlemmar i grenförbund för icke funktionshindrade personer.

I dessa processer ger Finlands Paralympiska Kommitté sitt stöd genom att ge utbildning, verka som utvecklingspartner och vid behov göra utvärderingar i utvecklingssyfte. I många grenar görs integrationsarbetet i samarbete mellan Finlands Paralympiska Kommitté och grenförbundet.

Finlands Paralympiska Kommitté erbjuder motionärer, proffs och studerande yrkeskunnig sakkunskap på handikappidrottens fält såväl nationellt som lokalt. Finlands Paralympiska Kommitté verkar även aktivt internationellt.

Special Olympics Finland är en del av Finlands Paralympiska Kommittés verksamhet.

Finlands Paralympiska Kommitté kansli finns i Helsingfors.