Luontoliikunnan esteettömyydessä iso osansa on välineillä

Mies on siirtynyt pyörätuolista kanoottiin

Luontoliikunnan esteettömyys eroaa rakennetun ympäristön esteettömyydestä siinä, ettei luontoympäristöä voi tai sitä ei halutakaan muokata täysin esteettömäksi. Rakentamalla luonnosta esteetöntä, vaipuu luonto sivuosaan, vaikka juuri luonnon kokemista tavoiteltaisiin. Tämä ei toki poista esimerkiksi täysin esteettömyysstandardeja noudattelevien luontokohteiden tarvetta, mutta se ei voi olla vammaisille tai pitkäaikaissairaille henkilöille ainut tapa luonnon kokemiseen.

Vammaiset henkilöt hakevat luonnosta samoja kokemuksia, kuin vammattomatkin. Osa hakee paikkaa rauhoittua ja ihailla maisemia, osa haluaa retkeillä, toiset taas ylittää itsensä.

Arjesta löytyy usein apu

Kolme pyörätuolissa istuvaa tekee leirievästä.

Yksi tapa mahdollistaa luontokokemuksia on käyttää soveltuvia apuvälineitä. Monet arjen käyttöesineistä ja välineistä ovat sopivassa käyttöympäristössä apuvälineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kävelysauvat, luujohdekuulokkeet, hanskat, polvisuojat tai vaikka kanootti. Harva ui kalastamaan tai lintuja bongaamaan, vaan kanootti toimii vedessä liikkumisen apuvälineenä. Samalla aivan tavallinen luontoliikunta muuttuu mahdollistajaksi. Melonta kun ei kuormita tai vaadi alaraajoilta niin hyvää toimintakykyä kuin patikointi. 

Samalla tavalla hiihtäminen ei välttämättä suju pystyssä, mutta hiihtokelkka toimii mahdollistajana. Tämä teema toistuu ihmisiä metsään innostavassa maastopyöräilyssä. Ihminen käyttää siinä apuvälinettä nopeampaa ja viihdyttävämpää liikkumista tavoitellen. Ei ole iso hyppäys ottaa mukaan käsipyöräilijää. Tai tehdä samaa tandempyörällä näkövammaisen kanssa.

Apuvälineitä arjessaan käyttävän on hyvä muistaa, että monet niistäkin ovat sellaisenaan hyviä myös luontoympäristössä. Apuvälineitä hankittaessa onkin hyvä ottaa puheeksi myös luontoliikunta osana mielekästä elämää.

Esteetöntä leirielämää

Joukko ihmisiä laittaa telttaa pystyyn.

Retkeilyssä majoitteet luovat usein oman haasteensa. Kaupalliset seisomakorkuiset teltat toimivat myös esteettöminä majoitteina, joissa voidaan käyttää retkisänkyjä helpottaen näin päivittäisten välttämättömyyksien toteutumista. Pienimmistäkin teltoista on apuvälineeksi esimerkiksi omatoimiselle aktiivipyörätuolin käyttäjälle, mikäli tuolista maahan ja takaisin siirtyminen onnistuu. Tällöin teltan on hyvä olla molemmin puolin aukeava ja oviaukon olisi auettava hyvin lähelle maata, että sisään kelattaessa ei riko telttaa. Absidi voi joissain telttamalleissa toimia pyörätuoliparkkina tai pyörätuolin päälle voi laittaa yön ajaksi esimerkiksi ison rinkan sadesuojan suojaamaan elementeiltä.

Esteettömien telttojen huono puoli on usein korkeaksi nouseva paino, varsinkin jos käytetään retkisänkyä. Yksi kokeilemisen arvoinen vaihtoehto onkin retkeilyriippumaton käyttö majoitteena. Tässä kun retkisänky on ikään kuin osa majoitetta, pysyy paino pienempänä. Riippumattoillessa luonto tulee myös lähemmäksi ja usein nukkuma-asennon saa paremmaksi kuin maassa retkipatjalla nukkuessa. Riippumattoilu vaatii toki oman opettelunsa, mutta sekin voi olla osa kokemusta.

Luontoon suunniteltuja apuvälineitä on saatavilla

Perhe kulkee rannalla.

Soveltamisen ja apuvälineiden sekä avun tarve ovat suhteessa toimintaympäristöön ja toimintakykyyn. Luonnossa ympäristön haasteita voidaan kompensoida tarpeen vaatiessa myös varta vasten suunnitelluilla apuvälineillä. On olemassa maastopyörätuoleja, käsipolkupyöriä ja pyörätuolin lisävoimalaitteita muutama mainitakseni. 

Aina omaehtoisesti käytettävät apuvälineet eivät toimintakyvyn puutteesta johtuen riitä, vaan tarvitaan avustettavana käytettäviä välineitä. Tällaisia ovat erilaiset maastorattaat ja -kärryt, sekä esimerkiksi näkövammaista opastaessa käytettävät kypäräpuhelimet. Avustaen käytettäviin välineisiin kuuluvat myös erilaiset yhdessä käytettävät polkupyörät sekä esimerkiksi tukevat istuimet erilaisiin luontoliikunnan välineisiin, kuten kanoottiin liitettynä.

Avustaen käytettävissä välineissä avustaja kuljettaa välinettä, mutta käyttäjä pääsee kokemaan luontoa läheisesti. Maastorattaita ja -kärryjä on saatavilla sekä lapsille että aikuisille. Aikuisten maastorattaat ovat kooltaan suurempia ja niitä on usein mahdollista kuljettaa kahden tai useammankin avustajan voimin. Maailmalla on myös kilpailtu maastojuoksussa Joelette-maastokärryillä. Tässä olisi hyvä mahdollisuus tuoda esteettömyys osaksi maastojuoksutapahtumaa.

NIKO HALMINEN

Kirjoittaja on apuvälineteknikko, esteettömien majoitteiden asiantuntija ja Yhteiset polut -hankkeen projektityöntekijä Paralympiakomiteassa.

LISÄTIEDOT