Paranuoret – liikuntaa ja urheilua lapsille ja nuorille

Paranuoret-logokuva

Paranuoret on Suomen Paralympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun ohjelma.

Liittymällä Paranuorten uutiskirjeen tilaajaksi saat tietoa lasten ja nuorten liikuntatarjonnasta, paraurheilun lajikokeiluista, tapahtumista ja kisoista.

Uutiskirje on maksuton ja se lähetetään sähköpostitse 4 kertaa vuodessa. Tilaajaksi voi liittyä kuka vain.

Tilaa Paranuorten uutiskirje

Lajikokeiluja

Paranuorten uutiskirjeen tilaajana ja seuraamalla Paralympiakomitean kanavia saat tietoa mahdollisuuksista päästä kokeilemaan eri liikuntamuotoja, apuvälineitä ja lajeja kerhoissa, urheiluseuroissa, tapahtumissa ja leireillä.

Erilaisia matalan kynnyksen leirejä ja kokeilutapahtumia löytyy myös Paralympiakomitean tapahtumakalenterista. 

Siirry tapahtumakalenteriin

Etsi sopivaa liikuntaharrastusta Valtin kanssa

Valtti-ohjelmassa vammainen tai tukea tarvitseva lapsi tai nuori perheineen voi hakea tuekseen Valttia. Valtit ovat pääasiassa liikunta- ja kuntoutusalan opiskelijoita, jotka suunnittelevat ohjattavansa mieltymysten mukaan liikuntakokeilujakson. Tavoitteena on löytää harrastus.

Valttia lapselle tai nuorelle voi hakea keväisin ja liikuntakokeilut toteutetaan pääasiassa syksyisin. 

Lue lisää Valtti-ohjelmasta

Löydä oma seura

Yhä useampi urheiluseura joko tarjoaa toimintaa vammaisille ja tukea tarvitseville harrastajille tai on valmis ottamaan heitä mukaan yleiseen toimintaansa. Harrastuspaikkoja läheltä omaa kotiasi voit etsiä Löydä oma seura -palvelusta. 

Siirry Löydä oma seura -palveluun

Kehity yläkoululeirityksessä

Paraurheilijat ja kaikki urheilusta innostuneet yläkouluikäiset liikunta- näkö- ja kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet nuoret voivat nyt hakea paraurheilun omaan yläkoululeiritykseen, joka yhdistää urheilun ja koulunkäynnin.

Paraurheilun yläkoululeirit järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa Lahden Nastolassa kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Kummankin leirin kesto on neljä päivää (ma–to). Tavoitteena on kehittää nuorten harjoittelu- ja elämäntaitoja monipuolisesti sekä yhdistää urheilu ja koulunkäynti joustavasti toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Leiritys on osa Suomen Olympiakomitean valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa.  

Mitä? 

Harjoittelu yläkoululeirityksessä painottuu monipuoliseen ominaisuusharjoitteluun. Harjoittelu tapahtuu paraurheilun omassa monilajiryhmässä, jossa tehdään myös lajikokeiluja tai -harjoituksia. 
 
Tarvittaessa harjoittelua sovelletaan yksilöllisesti kunkin osallistujan tavoitteet ja toimintakyky huomioon ottaen ja pohditaan yhdessä tarvittavat tukitoimet. Tukitoimista ja soveltamisesta vastaavat Pajulahden ja Suomen Paralympiakomitean valmentajat ja asiantuntijat. 
 
Lajikokeilut ja -harjoittelu toteutetaan lajivalmentajien vetämänä. Ominaisuusharjoittelussa ja elämäntaitojen opetuksessa noudatetaan Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman ohjeistuksia ja ne toteutetaan Pajulahden valmentajien ja asiantuntijoiden vetäminä. 
 
Valmennuskeskusympäristössä on erinomaiset ja esteettömät olosuhteet päivittäiselle harjoittelulle, hyvät valmennuksen tukipalvelut sekä monipuolista tukea opintojen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kenelle? 

Paraurheilunyläkoululeiritys on tarkoitettu 7.–9. -luokkalaisille näkö-, kehitys- tai liikuntavammaisille sekä elinsiirronsaaneille nuorille, jotka tähtäävät tavoitteellisesti eteenpäin omalla urheilijanpolullaan.    
Leiritys on valtakunnallinen, eli siihen voi hakea eri puolilta Suomea. 
 
Valintaperusteena leirille on ennen kaikkea nuoren innostus ja tavoitteellisuus urheilussa, lajista riippumatta. Paralympiakomitea ja eri lajien lajivalmentajat tekevät osallistujavalinnat vastaanotettujen hakemusten pohjalta. 

Miten mukaan?

Lue lisää Pajulahden sivustolta

Kokeile kilpailemista

Para Junior Games -kisat on vammaisurheilun hauskin kisatapahtuma. Joka vuosi marraskuussa Jyväskylässä järjestettävissä kisoissa voi testata omia rajojaan vertaistensa kanssa. 

Lue lisää Para Junior Games -kisoista 

Ryhdy Nuoreksi toimijaksi

Nuori toimija -ohjelman kautta voi tulla mukaan kokeilemaan ohjaajana toimimista. Liikunnan ohjaamisesta voi tulla myös ammatti. Nuori toimija eli Nuto voi toimia monenlaisissa rooleissa: apuohjaajana, tapahtumien järjestäjänä tai vammaisurheilun edustajana nuoriso-ohjelmissa.

Lue lisää Nuori toimija -ohjelmasta

Perheen palvelupolku

Suomen Paralympiakomitea on yksi 20 toimijasta TATU ry:n koordinoimassa Perheen palvelupolussa. Perheen sujuva arki syntyy lapsen osallisuudesta perheen arkisiin touhuihin, joihin tueksi perhe saa tarvitsemansa tiedon ja oikea-aikaiset palvelut.

Perheen palvelupolku tarjoaa tietoa ja tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten perheille sekä ammattilaisille liittyen lapsen eri ikävaiheisiin ja eri elämänalueisiin, liikunta mukaan lukien.

Lue lisää Perheen palvelupolusta