Paralympiakomitean hallitus peräänkuuluttaa malttia talouskriisin keskellä ja kiittää solidaarisuuden osoituksista

Suomen Paralympiakomitea

Paralympiakomitean hallitus ja johtoryhmä kokoontuivat Sporttitalolla Helsingissä torstaina 19.1.2023.

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2023 taloutta ja toimenpiteitä. Paralympiakomitea tiedotti tiistaina, että sen yleisavustusta ei tulla käsittelemään. Tämä tarkoittaa, että talouden tilanne on epävarma. Hallitus peräänkuulutti malttia epävarmuuden keskellä. Tilanne on äärimmäisen vakava, mutta sen korjaamiseksi tehdään kaikki voitava. Toimenpiteitä on käynnistetty taloustilanteen ratkaisemiseksi ja uusia toimenpiteitä valmistellaan parhaillaan.

Kokouksessa käsiteltiin viikon tapahtumia ja tiistaina julkaistun valtionapuhakemuksen myöhästymistä käsitelleen tiedotteen synnyttämiä reaktioita. Urheiluyhteisön, yhteistyökumppaneiden sekä monien ulkopuolisten tahojen ja yksityishenkilöiden osoittama solidaarisuus suomalaiselle paraurheilulle on otettu kiitollisena vastaan.

– Urheiluyhteisön solidaarisuus lämmittää. Ketään ei haluta jättää yksin pulaan, vaan auttavat kädet tarjoutuvat eri puolilta järjestökenttää. Me lupaamme myös jatkossa toimia palvelujärjestönä ja auttaa toisia onnistumaan yhdenvertaisen urheilun ja liikunnan edistämisessä, sanoi Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio.

Hallitus kuuli johtoryhmän katsauksen henkilöstön kanssa käydystä infosta sekä tiimikokouksista. Kumppanuuspäällikkö Timo Mäkynen kertoi yrityskumppaneiden kanssa käydyistä keskusteluista. Yhteenvetona todettiin, että nykyiset kumppanit haluavat olla Paralympiakomitean tukena ja olemassa olevan yhteistyön lisäksi etsitään uusia mahdollisuuksia. Paralympiakomitea on lähestynyt myös säätiöitä ja muita mahdollisia uusia tukijoita toiminnan tukemiseksi. 

Hallitus päätti jo aiemmin, että järjestön ylimääräinen kokous kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa. Tämänhetkisessä epävarmuudessa ylimääräisen kokouksen osalta tarvittavia tietoja ei ole. Hallitus totesi, että epävarmassa tilanteessa on tärkeintä tiedottaa myös keskeneräisistä asioita ja päätti, että 1. helmikuuta järjestettävien jäsenistölle suunnattujen verkkotreffien aiheeksi tulee taloustilanne ja sen vaikutukset toimintaan. Verkkotreffeille voi ilmoittautua täältä.

Koska taloustilanne on epävarma, kaikki kulut pidetään minimissä, mutta toimintasuunnitelmaa viedään toistaiseksi eteenpäin pääsääntöisesti syyskokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan. Toimintasuunnitelmaan tehtävät muutokset raportoidaan hallituksen kokouksissa.

Lisäksi hallitus vahvisti vuoden 2023 valiokunnan ja työryhmät. Ne löytyvät liitteestä sivun alalaidasta. 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 14.2.2023.