Uusi liikuntasuositusinfograafi lähestyy liikkumista toimintaesteisten näkökulmasta

Tutkimuksista tiedetään, että liikkuminen hyödyttää aivan kaikkia, myös – ja erityisesti – ihmisiä, joilla on jokin vamma tai toimimisen este.

– Tästä huolimatta toimintaesteiset henkilöt liikkuvat vähemmän kuin muu väestö. Helposti sitä alkaa pohtia, onko tästä aiheesta onnistuttu puhumaan toimintaesteisiä puhuttelevalla tavalla, sanoo Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari.

Iso-Britanniassa tutkijat tulivat pohdinnoissaan siihen tulokseen, että perinteinen terveysvalistus ja ”liiku enemmän, istu vähemmän” -tyyppinen retoriikka ei onnistu tavoittamaan toimintaesteisten todellisuutta.

Havainnosta käynnistyi pitkä prosessi, jonka aikana perehdyttiin olemassa olevaan tutkimukseen sekä keskusteltiin laajasti vammaisjärjestöjen, toimintaesteisten ihmisten ja asiantuntijoiden kanssa. Britit päätyivät julkaisemaan fyysisen aktiivisuuden suositukset toimintaesteisille aikuisille helposti levitettävissä olevan infograafin muodossa.

Tutkijaryhmää vetäneen Birminghamin yliopiston professorin Brett Smithin luvalla infograafi on nyt käännetty suomeksi ja ruotsiksi. Suurin ero UKK-instituutin liikuntapiirakkaan verrattuna on, että infograafissa ei luetella lajeja ja liikkumismuotoja eikä painoteta rasittavaa liikuntaa. Sen sijaan aihetta lähestytään hyvin maltillisenkin liikuntamäärän mukanaan tuomien hyötyjen kautta, esimerkiksi että liikunta helpottaa arjen toimintoja, lisää itsenäisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja olla osa yhteisöä.

Silti infograafin suositukset ovat linjassa yleisesti Suomessa liikuntaneuvonnan työkaluna käytettävän liikuntapiirakan kanssa.

– Infograafi ohjaa keskustelua siihen, miltä liikkuminen saa minut tuntemaan ja mitä elämässäni tapahtuu sen seurauksena, että liikun. Se toivottavasti motivoi lisäämään liikettä arkeen, sanoo Soveltava Liikunta SoveLin hankekoordinaattori Lotta Nylund, joka on ollut toteuttamassa suomen- ja ruotsinkielisiä infograafeja yhdessä VAU:n Aija Saaren ja Tiina Siivosen sekä Folkhälsanin Malin Grönroosin kanssa.

Uusi infograafi toimii koulutustyökaluna sekä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa levitettävissä olevana tietoiskuna. Lisäksi infograafeja tukevia powerpoint-koulutusaineistoja julkaistaan myöhemmin molemmilla kotimaisilla kielillä.

Liitteenä on pdf-tiedostoina infograafit suomeksi ja ruotsiksi sekä word-tiedostoina infograafien sisältö tekstinä ja perustelut suosituksille suomeksi ja ruotsiksi.