Yhteiset polut: lisää osaamista yhdenvertaisten luontoliikuntatapahtumien järjestämiseen

Kaksi kävelevää henkilöä ja yksi pyörätuolilla kulkeva henkilö lumisella metsäpolulla. Kuva: Anemone Aaltonen

Yhteiset polut on Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean yhteishanke, jossa edistetään tapahtumajärjestäjien osaamista yhdenvertaisten luontoliikuntatapahtumien järjestämiseen perheille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke käynnistyi syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hankkeen ytimessä ovat pilottitapahtumat.

Osa tapahtumista on Paralympiakomitean ja sen kumppaneiden järjestämisvastuulla. Niihin kutsutaan Suomen Ladun yhdistystoimijoita tutustumaan, miten perhetapahtuma järjestetään yhdenvertaisesti ja esteettömyysasiat huomioiden. Osa tapahtumista on puolestaan Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten järjestämiä, ja niihin Paralympiakomitea tarjoaa osaamista, vinkkejä ja välineitä sekä markkinoi tapahtumia kohderyhmiin kuuluville.

Kun pilottitapahtumat on toteutettu, tuotetaan hankkeessa esteettömän ja yhdenvertaisen tapahtuman järjestämisohjeisto latuyhdistysten käyttöön.

– Hyvin matalalla kynnyksellä toimitaan. Yhdessä tehden ja samalla tapahtumajärjestäjien osaamista kasvattaen, jotta jatkossa kaikille avoimia tapahtumia osattaisiin järjestää ilman, että sitä täytyisi erikseen painottaa, sanoo Paralympiakomitean projektipäällikkö Petri Rissanen.

Rissasen lisäksi Paralympiakomiteasta hankkeessa on mukana lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Kaisa Kiri. Suomen Latu palkkaa hankkeelle hankesuunnittelijan, joka aloittaa Yhteisten polkujen parissa vuoden 2022 alusta.

– Yhteiset polut -hanke on loistava mahdollisuus syventää järjestömme ja jäsenyhdistystemme perheliikuntaosaamista mutta myös innostaa mukaan uusia perheliikuntatoimijoita. Suomen Ladun koordinoima valtakunnallinen Liikkuva perhe -ohjelma tulee olemaan tiiviisti hankkeen viestinnässä mukana. Yhteistyössä on voimaa! sanoo Suomen Ladun koulutuspäällikkö Nina Räike.

Lisätietoa hankkeesta Suomen Ladun sivuilla

Kuva: Anemone Aaltonen


Lue lisää esteettömästä luontoliikunnasta