Ilkka Vass

Ilkka Vass

Ilkka Vass (k. 9.4.2020) oli kansallisen sydän- ja keuhkosiirrokkaiden järjestön SYKE ry:n perustajajäsen ja pitkäaikainen toiminnanjohtaja. Hän näki liikunnalla ja urheilulla olevan tärkeä rooli elinsiirron jälkeisessä elämässä ja oli voimakkaasti edistämässä elinsiirtourheilua kolmen vuosikymmenen ajan niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin kentillä.

Ensimmäinen sydämensiirto Suomessa tehtiin vuonna 1985. Kun Ilkka Vass sai uuden sydämen vuonna 1989, hän oli järjestyksessään 27. sydämensiirron Suomessa saanut henkilö.

Vassin kokemukset ennen sydämensiirtoaan saamastaan vertaistuesta olivat positiivisia. Tuntui mielekkäältä, että tämän mittakaavan elämänmullistuksen läpikäyneet henkilöt pitäisivät yhtä laajamittaisemminkin. Syksyllä 1989, muutamaa kuukautta sydämensiirron jälkeen Vass olikin jo mukana suunnittelemassa sydänsiirrokkaiden oman yhdistyksen perustamista.

Siinä vaiheessa Suomessa ei vielä ollut tehty yhtään keuhkosiirtoa, mutta professori Markku S. Nieminen vinkkasi, että uuteen yhdistyksen nimeen kannattaa lisätä myös keuhkot, sillä pian keuhkosiirrokkaitakin tulisi olemaan.

Ja näin kävikin. Kun Sydämen- ja keuhkonsiirtoyhdistys SYKE ry (nykyiseltä nimeltään Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry) lokakuussa 1990 virallisesti perustettiin, oli alkuvuodesta ensimmäisenä Suomessa keuhkosiirron saanut henkilö mukana.

Vass toimi viime vuosiin saakka SYKE ry:n johtotehtävissä, ensin järjestösihteerinä, sitten toiminnanjohtajana. Humoristinen ja sanavalmis Vass oli usein mediassa elinsiirron saaneiden edustajana, mutta yhtä lailla tärkeänä hän koki myös henkilökohtaisen vertaistuen.

Nuoruudessaan yleisurheillut Vass näki alusta asti liikunnan korostuneen merkityksen elinsiirron saaneiden henkilöiden arjessa, vaikka takavuosikymmeninä elinsiirron saaneiden fyysisiin ponnisteluihin suhtauduttiin usein liiallisellakin varovaisuudella. Urheilu – mahdollisuus asettaa ja saavuttaa tavoitteita sekä mitata kyvykkyyttään vertaistensa keskuudessa – on ollut monelle elinsiirron saaneelle mainio motivaattori liikkumiseen. Ilkka Vass, vaikkei itse ollutkaan erityisen aktiivinen elinsiirtourheilija, on omalta osaltaan ollut voimakkaasti edistämässä elinsiirtourheilua sekä kansallisesti että kansainvälisellä tasolla.

Ilkka Vass pitää puhetta vuoden 2016 elinsiirron saaneiden EM-kilpailujen avajaisissa Vantaalla (kuva: Mauri Forsblom)

SYKE sai järjestettäväkseen vuoden 1994 sydän- ja keuhkosiirrokkaiden Euroopan mestaruuskilpailut. Vassin kotiseudulla Espoossa ja Helsingissä järjestettyjen kisojen yhteydessä alkunsa sai Euroopan sydän- ja keuhkosiirrokkaiden järjestö, European Heart and Lung Transplant Federation (EHLTF). Vass oli mukana perustamassa järjestöä.

Suomessa on kaksi elinsiirron saaneiden henkilöiden järjestöä, SYKE ja Munuais- ja maksaliitto. Samoin Euroopan tasolla on kaksi järjestöä, jotka molemmat järjestävät omia urheilukilpailujaan.

– Samaan aikaan kun anoimme opetusministeriöltä tappiotakuita vuoden 1994 Espoon EM-kilpailuille, Munuaistautiliitto (nykyinen Munuais- ja maksaliitto) haki avustusta vuoden 1993 Vancouverin MM-kilpailuihin osallistumiseen. Ministeriöstä sanottiin, että tämän kerran saatte erilliset tuet, mutta seuraavalla kerralla teidän olisi hyvä tulla yhdessä, Vass muisteli vuonna 2015 Vammaisurheilu & -liikunta -lehdelle.

Perustettiin Suomen Transplantaatioliikunnan liitto, joka sittemmin nimettiin Elinsiirtoväen liikuntaliitoksi (ELLI). Se oli toiminnassa 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun saakka, jolloin ELLI yhdistyi Suomen Invalidien Urheiluliiton, Suomen Kehitysvammaisten Liikunnan ja Urheilun sekä Näkövammaisten Keskusliiton liikuntatoimen kanssa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:ksi. Vuoden 2020 alusta saakka elinsiirtourheilu on ollut osa Suomen Paralympiakomitean toimintaa Paralympiakomitean ja VAU:n yhdistyttyä.

ELLI järjesti vuonna 2008 Rovaniemellä elinsiirron saaneiden talvilajien MM-kilpailut. Vuonna 2016 sekä sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut että yleiset elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kilpailut järjestettiin samaan aikaan ja samassa paikassa Vantaalla. Se oli suomalaisten yritys tuoda kahta eurooppalaista järjestöä lähemmäs toisiaan. Kisat onnistuivat erinomaisesti, mutta rakenteellisia muutoksia järjestöjen tai tulevien EM-kisojen suhteen ei saatu aikaiseksi. Ne ovat edelleen erillään. Ilkka Vass toimi Vantaan EM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana.

Vass oli kauppiassuvun esikoinen, opiskeli Helsingin kauppakorkeakoulussa ja työskentelikin kauppiasyrittäjänä vuoteen 1985 saakka, kunnes perinnöllinen sydänsairaus pakotti hänet jäämään sivuun. Sairaudet koettelivat häntä sydämensiirron jälkeenkin, merkittävimpänä vuonna 2010 diagnosoitu suusyöpä, mutta lannistumisesta ei ollut tietoakaan. Reilut 30 aktiivisen toiminnan täyttämää vuotta sen jälkeen, kun Ilkka Vass oli saanut uuden sydämen, hän menehtyi huhtikuussa 2020 sairauden uuvuttamana 70 vuoden iässä.