Para Ice Hockey C-Pool Worlds: China–Australia 40–0

Vierumäki 2018 World Para Ice Hockey Championships C-Pool

China–Australia 40–0 (14–0, 15–0, 11–0)

1st period

 • 0.09 1–0 Cui Yu Tao (Wang Zhi Dong)
 • 0.26 2–0 Xu Jin Qiang (Guo Xi Zhu)
 • 1.02 3–0 Bai Xue Song (Che Hang)
 • 2.46 4–0 Zhu Zhan Fu
 • 6.16 5–0 Shen Yi Feng (Che Hang)
 • 7.15 6–0 Song Xiao Dong (Hu Guang Jian, Zhang Zheng)
 • 9.25 7–0 Wang Zhi Dong (Guo Xi Zhu)
 • 9.33 8–0 Hu Guang Jian (Shen Yi Feng, Bai Xue Song)
 • 9.43 9–0 Hu Guang Jian (Shen Yi Feng)
 • 10.05 10–0 Song Xiao Dong (Wang Ju Zheng)
 • 13.08 11–0 Zhang Zheng (Song Xiao Dong)
 • 13.42 12–0 Wang Zhi Dong
 • 13.59 13–0 Bai Xue Song (Xu Jin Qiang, Shen Yi Feng)
 • 14.59 14–0 Shen Yi Feng

2nd period

 • 17.57 15–0 Cui Yu Tao
 • 19.07 16–0 Hu Guang Jian
 • 20.38 17–0 Li Zhen Yang (Song Xiao Dong, Zhang Zheng)
 • 21.36 18–0 Cui Yu Tao (Hu Guang Jian)
 • 21.47 19–0 Shen Yi Feng (Che Hang)
 • 21.58 20–0 Che Hang (Shen Yi Feng, Bai Xue Song)
 • 22.28 21–0 Zhang Zheng (Hu Guang Jian)
 • 23.12 22–0 Li Zhen Yang (Wang Zhi Dong) pp.
 • 23.38 23–0 Bai Xue Song (Che Hang)
 • 24.00 24–0 Bai Xue Song (Che Hang)
 • 24.59 25–0 Song Xiao Dong (Li Zhen Yang)
 • 27.13 26–0 Cui Yu Tao (Guo Xi Zhu, Wang Zhi Dong)
 • 27.43 27–0 Shen Yi Feng (Bai Xue Song, Che Hang)
 • 29.12 28–0 Song Xiao Dong (Zhu Zhan Fu)
 • 29.22 29–0 Wang Zhi Dong (Xu Jin Qiang)

3rd period

 • 30.26 30–0 Xu Jin Qiang (Li Zhen Yang, Wang Zhi Dong)
 • 31.53 31–0 Che Hang (Shen Yi Feng, Bai Xue Song)
 • 34.01 32–0 Wang Ju Jiang
 • 34.12 33–0 Wang Zhi Dong (Cui Yu Tao)
 • 36.09 34–0 Bai Xue Song (Shen Yi Feng)
 • 37.31 35–0 Wang Zhi Dong (Li Zhen Yang) pp.
 • 38.03 36–0 Cui Yu Tao (Wang Zhi Dong, Li Zhen Yang)
 • 41.31 37–0 Li Zhen Yang (Song Xiao Dong, Xu Jin Qiang)
 • 43.03 38–0 Shen Yi Feng (Xu Jin Qiang)
 • 44.32 39–0 Hu Guang Jian (Song Xiao Dong)
 • 44.55 40–0 Cui Yu Tao

Penalties: China 0 min, Australia 2x2 min.