Missä mennään IPC:n luokittelukoodiston uudistuksessa? Anna loppuvuoden aikana palautetta uudesta luonnoksesta

Parauimarin käsi, josta puuttuu toinen kämmen, nousee vedestä kohti kattoa uimarin uidessa radalla selkää.

Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC uudistaa paraurheilun luokittelua kansainvälisesti ohjaavan luokittelukoodistonsa vuoteen 2024 mennessä. 2021 alkaneessa kolmivuotisessa uudistusprosessissa kerätään tänä syksynä palautetta uuden koodiston ensimmäisestä luonnoksesta.

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n luokittelukoodisto (IPC Athlete Classification Code) on lajikohtaisten luokittelusäännöstöjen kattosäännöstö, joka määrittää paraurheilijoiden luokittelun suuret linjat ja ohjaa yhdessä siihen liittyvien kansainvälisten standardien kanssa luokittelua myös Suomessa.

Alun perin luokittelukoodisto julkaistiin vuonna 2007, ja nykyisin noudatettava koodisto on ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien.

Vuonna 2021 alkaneessa kolmivuotisessa koodiston uudistustyössä on tänä syksynä siirrytty keräämään ja kuulemaan palautetta ensimmäisestä luonnoksesta uudistetuksi koodistoksi. Luonnos julkaistiin kuluvan vuoden heinäkuussa, ja samalla aloitettiin vuoden loppuun 2022 kestävä konsultaatiokierros.

Luokittelijat keskustelivat uudistuksesta syksyllä Saksassa

Konsultaatiokierroksen käynnistyttyä yli 70 kansallista luokittelun asiantuntijaa kokoontui syyskuussa IPC:n luokittelijatapaamiseen Bonnin lähellä sijaitsevaan Sieburgin kaupunkiin Saksassa. Tapaamisessa agendalla oli käydä läpi uudistuksen tuoreimpia vaiheita IPC:n luokittelukomitean ja luokittelukoodiston uudistusta johtavan toimikunnan kanssa.

20 kansallisten paralympiakomiteoiden edustajan ja 52 kansainvälisten lajiliittojen edustajan kanssa jaettiin samalla tietoa luokittelun käytänteistä ja keskusteltiin koodistouudistuksessa tähän asti suunnitelluista merkittävimmistä muutoksista verrattuna nykyiseen voimassa olevaan koodistoon.

Suomea tapaamisessa edusti kotimaisesta luokittelijaverkostosta vastaava ja Suomessa luokittelun kehitystä edistävä Suomen Paralympiakomitean erityisasiantuntija Kati Kauhanen.

Kansainvälisessä tapaamisessa keskustelua syntyi etenkin säännöstön laajuudesta, luokitteluprosessista urheilijan näkökulmasta sekä luokittelun suhteesta IPC:n laajempaan visioon tehdä maailmasta inklusiivisempi paikka urheilun kautta.

- Tapaaminen oli hyödyllinen niin osallistujille kuin uudistustoimikunnallekin ensimmäisten uudistuksesta jäseniltä saatujen palautteiden ymmärtämiseksi. Meille on tärkeää saada palautetta eri sidosryhmiltä, jotta uudistustoimikunta pystyy tekemään ehdotuksensa luokittelun parhaaksi suunnaksi tulevaisuudessa, kertoo IPC:n luokittelupäällikkö Tea Cisic.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa

Niin IPC:n jäsenjärjestöjä, paraurheilijoita, paraurheilun toimitsijoita kuin muita paraurheilun sidosryhmiä kannustetaan nyt antamaan aktiivisesti palautetta uudistetun säännöstön ensimmäisestä luonnoksesta. Etenkin urheilijoiden osallistuminen nähdään elintärkeänä koodistouudistuksen onnistumiselle.

- Tämä uudistus on meille kaikille innostava mahdollisuus kantaa kortensa kekoon paremman ja oikeudenmukaisemman paralympialiikkeen eteen, sanoo koodiston uudistusta vetävän Code Review Teamin puheenjohtaja Scott Field.

Joulukuussa päättyvän toisen konsultaatiokierroksen pohjalta IPC julkaisee seuraavan luonnoksen uudesta koodistosta vuoden 2023 alkupuoliskolla. Tämän jälkeen toisesta luonnoksesta järjestetään prosessin järjestyksessään kolmas konsultaatiokierros heinä–lokakuussa 2023, ennen kuin IPC:n yleiskokous äänestää uudistetun koodiston hyväksymisestä alkuvuodesta 2024.

Uudistetun luokittelukoodiston on tarkoitus astua voimaan kesälajien osalta vuoden 2025 tammikuussa, vuoden 2024 Pariisin kesäparalympialaisten jälkeen, ja talvilajien osalta vuoden 2026 heinäkuussa, maaliskuun 2026 Milano-Cortinan talviparalympialaisten jälkeen.

Mitä koodiston uudistus tarkoittaa käytännössä?

Jokaisen paralympialajin omat luokittelusäännöt nojaavat IPC:n kansainväliseen koodistoon, ja niitä muokataan lopulta hyväksytyn uudistuksen myötä. Mikäli uudistuksessa läpi menevät muutokset ovat merkittäviä, voivat uudelleenluokittelut tulla kyseeseen joko yhdelle tai useammalle eri vammaryhmälle.

Suomalaista luokitteluverkostoa ja sen asiantuntijoita uudistuksesta ajan tasalla pitävä Paralympiakomitean Kati Kauhanen korostaa luokittelun ja sen kehittämisen tavoitteena olevan paraurheilijoille reilun ja tasavertaisen urheilun takaaminen. Mahdollinen uudistuksen myötä edessä oleva työ ei Kauhasta juuri jännitäkään.

- Laajoja uudelleenluokitteluita on tehty ennenkin, esimerkiksi omassa lajissani uinnissa vuonna 2018. Niin työtämme ohjaavan IPC:n koodiston uudistukset kuin mahdolliset uudelleenluokittelut ovat lähtökohtaisesti hyvä asia, sillä kaikki luokittelun parissa tehty kehitystyö vie paraurheilua yhä yhdenvertaisempaan suuntaan.


Tutustu ensimmäiseen luonnokseen IPC:n luokittelukoodiston uudistetusta versiosta ja anna siitä palautetta täällä (siirtyy IPC:n englanninkieliselle sivustolle)

Lisätietoa: