Stipendejä jaossa paraurheilua tai soveltavaa liikuntaa käsitteleville opinnäytetöille

Vuoden 2017 opinnäytetyöstipendien saajat

Ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille on jaossa stipendejä syksyllä 2023. Stipendejä jaetaan kahdessa kategoriassa:

  • Pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille 2–3 noin 1000–2000 euron stipendiä
  • AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille 2–3 kpl noin 250–500 euron stipendiä

Stipendit rahoittaa Suomen Punaisen Ristin alainen Ahos-säätiö, ja ne jakavat Suomen Paralympiakomitea ja Soveltava Liikunta SoveLi. Ahos-säätiö haluaa tukea soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tutkimusta ja kannustaa alan tulevia ammattilaisia kehittelemään uusia innovaatioita. Ahos-opinnäytetyöstipendejä haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy täältä.

Opiskelija tai tutkija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin, avainsanat, perustelut ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Vuoden 2023 stipendihakuun voi osallistua työllä, joka on valmistunut ja hyväksytty 1.9.2021–30.9.2023 välisenä aikana. Hakuaika päättyy 30.9.2023 ja stipendit jaetaan syksyllä 2023. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Pro gradu- ja väitöskirjatasoisten töiden arvioinnissa painotetaan teknistä toteutusta, tieteellistä tasoa, innovatiivisuutta ja sovellettavuutta. Opisto-, AMK- ja kandidaattitasoisten opinnäytteiden kohdalla painotetaan erityisesti ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

Siirry Ahos-opinnäytetyöstipendin hakulomakkeeseen