Kuntokuun viikkovinkki 3: Selkäydinvamma ja luusto

Parempaan kuntoon -opas ja ravitsemusopas selkäydinvammaisille -kannet

Noin 500 ihmistä Suomessa saa vuosittain selkäydinvamman. Vaurio selkäytimeen voi syntyä joko tapaturmassa tai usean sairauden seurauksena tai vamma voi olla myös synnynnäinen. Liikuntavamma on yksittäisenä haittana yleensä selkäytimen vaurion hankalin ongelma, kolme neljästä joutuu käyttämään pyörätuolia.

Ilmeisesti jo muutamien ensimmäisten kuukausien jälkeen vammautumisesta luustosta irtaantuu kalkkia, joka poistuu elimistöstä. Osteoporoosi eli luuston kalkkikato johtuu pääasiassa luuston normaalin pystysuuntaisen kuormituksen puutteesta. Näin ollen luiden haurastuminen on pyörätuolin käyttäjälle lähes vääjäämätön seuraamus. Myös muut tekijät, kuten hormonitasapainon muutokset vammautumisen jälkeen saattavat edistää osteoporoosia. Liikunta ja hyvä ravitsemustila mahdollisesti estävät osteoporoosin pahenemista.

Luustoon voi jonkin verran vaikuttaa omilla valinnoillaan. Tähän hyviä vinkkejä löytyy selkäydinvammaisille aikuisille tehdystä Parempaan kuntoon -oppaasta, jossa on liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvää asiaa. Lisäksi kohderyhmälle löytyy hyvä opas ravitsemukseen, painonhallintaan ja terveyteen, jonka voi lukea täältä.

Selkäydinvammaiset Akson ry on yhdistys selkäydinvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Lisätietoa voit lukea täältä.

Julkaisu on osa helmikuussa 2023 Paralympiakomitean, Luustoliiton ja Akson ry:n kanssa toteutettavaa Kuntokuu-kampanjaa. Osana kampanjaa järjestetään myös arvonta, ja lisätietoa kampanjasta ja arvonnasta löydät Kuntokuun verkkosivuilta.