”Lopputulos palvelee kaikkia ja rahaa säästyy” – Uudelle, ajantasaiselle liikuntapaikkojen esteettömyysjulkaisulle on tarvetta 

Esteettömyysjulkaisujen kannet

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa liikuntapaikkajulkaisujen esteettömyysselvityksessä tarkasteltiin neljän esteettömyyteen keskittyvän oppaan ajantasaisuutta, päällekkäisyyksiä ja muutostarpeita. Esteettömyysselvityksen raportti on ladattavissa sivun alalaidasta.  

Selvityksen kohteena olivat Rakennustieto Oy:n kustantamassa liikuntapaikkajulkaisusarjassa ilmestyneet oppaat Esteettömät sisäliikuntatilat (2013), Esteetön luontoliikunta (2007), Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu (2007) sekä Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku (2003). Oppaiden käyttäjiä ovat suunnittelijoiden, arkkitehtien ja rakennuttajien lisäksi myös kuntien soveltavan liikunnan suunnittelijat, paraurheilun toimijat ja esimerkiksi kuntien vammaisneuvostot. 

Selvityksen mukaan tarkastellut oppaat eivät kata kaikkia liikuntapaikkoja, osa tiedoista on vanhentunut ja esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden säädöspohja on muuttunut. 

– Vanhentunut ja puutteellinen liikuntapaikkarakentamisen ohjeistus johtaa siihen, että suunnittelijoilta vaaditaan viitseliäisyyttä kaivaa ajantasaiset ohjeet eri lähteistä. Tämä taas lisää riskiä, että rakentamisprosessin aikana jokin tärkeä näkökulma voi jäädä huomaamatta. Liikuntapaikkarakentamisen avustuksia jakavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä aluehallintovirastot joutuvat hakemuksia arvioidessaan tekemään enemmän töitä, kuten pyytämään täydennyksiä ja opastamaan hakijoita täyttämään vaaditut esteettömyyskriteerit, avaa Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari

Selvityksen pohjalta esitetäänkin, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistäisi uuteen, työnimeltään Esteettömät liikkumisympäristöt -julkaisuun tähtäävän työn. Julkaisu keskittyisi kaikille soveltuvaan suunnitteluun sisä- ja ulkoliikuntapaikoissa, antaisi suosituksia ja esittelisi hyviä ratkaisuja. Julkaisun tulee olla saatavilla saavutettavassa muodossa. 

– Jos tilaajilla, suunnittelijoilla ja rakentajilla on käytössään ajantasainen esteettömyyteen ohjaava julkaisu, se edistää esteettömyyden toteutumista, yhdenvertaista osallistumista ja lisää liikettä. Suunnittelijat löytävät tarvitsemansa tiedon nopeammin, lopputulos palvelee kaikkia ja rahaa säästyy, kun täydennyksiä ja korjauksia tarvitaan vähemmän, Saari toteaa.