Esteettömyystiedon tarjoaminen on avainasemassa luontoretkeilyn ja -matkailun yhdenvertaistamisessa – Kainuussa palveluntarjoajat mukana näyttämässä mallia

Pyörätuolia käyttävä mies sekä nainen opaskoiran kanssa katselemassa vesiputousta näköalatasanteella metsäisessä ympäristössä.

Tänä vuonna päättyvässä Luonto kaikille Kainuu -hankkeessa näytetään mallia käyttäjälähtöisen digitaalisen esteettömyystiedon tuottamisessa. Ajantasaisen esteettömyystiedon tarjoaminen luontoreiteistä, -retkikohteista ja -matkailukokonaisuuksista on tärkeää niin yhdenvertaisuuden toteutumisen kuin suomalaisten matkailu- ja palvelualan yritysten asiakaskunnan laajentamisen kannalta.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Suomen Paralympiakomitea ovat edistäneet esteetöntä luontomatkailua koko Kainuun alueella vuonna 2021 alkaneessa Luonto kaikille Kainuu -hankkeessa. Hanke jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun.

Tavoitteena hankkeessa on ollut tukea paikallisia palveluntarjoajia kehittämään Kainuun esteettömän luontomatkailun palveluja sekä edistää digitaalista tiedonsaantia luontokohteiden esteettömyydestä. Samalla on luotu esteettömyyskriteerit talvi- ja vesistöreiteille sekä pilotoitu soveltavan retkipyöräilyn osalta reittikriteeristöä.

Kuluneen kahden vuoden aikana on tuotettu luontoreittien sekä luontokohteiden ylläpitäjille tietoa reittikuvausten ja kehittämissuunnitelmien muodossa sekä kasvatettu alueen luontomatkailualan yrittäjien osaamista niin, että he osaavat ottaa palveluketjuissansa huomioon toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden tarpeet.

Yksi Luonto kaikille Kainuu -hankkeen tärkeimmistä toimenpiteistä on kuitenkin ollut erilaisten luontokohteiden käyttäjälähtöisen esteettömyyskuvailun sekä esteettömyystiedon julkaisun edistäminen.

Hankkeessa on kehitetty uusia tapoja tuoda esteettömyystietoa käyttäjille. Näitä ovat mm. esteettömyyskuvailu eri vammaryhmät huomioiden, esteettömyyskuvailukartta, sovellettu kuvailutulkkaus, upotettu videokuva sekä erilaiset äänitiedostot. Myös digitaalisen sisällön jakamista alustalta toiselle on edistetty.

- Suomalaisen luonnossa liikkujan näkökulmasta on tärkeää, että paikallisten matkakohteiden tai palveluntarjoajien omilta verkkosivuilta löytyy riittävät esteettömyystiedot. Esimerkiksi juuri erilaisista luontokohteista saadaan tällä hetkellä kerättyä ja päivitettyä tietoa yhdelle alustalle, jolta sitä voidaan upottaa erilaisille alueellisille palvelusivustoille, kuten Kainuun matkailutoimijat ovat jo tehneet, Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Arto Heikkinen avaa.

Esimerkkinä alueellisen toimijan verkkosivustolle upotetuista luontokohteiden kuvauksista Heikkinen antaa Arcticlakeland.com-sivuston esteettömyysosion, joka kokoaa Kainuun alueen esteettömät reitit helposti tutkittaviksi.

- Tavoitteena on ollut tehdä esteettömyystiedon tuottamisesta mahdollisimman helppokäyttöistä, jotta jatkossa palveluntarjoajat osaisivat tuottaa tietoa itsenäisesti esille. Hankkeen aikana tuotetut reittikuvaukset toimivat mallikappaleina, kertoo Suomen Paralympiakomitean projektipäällikkö Petri Rissanen.

Luonto Kaikille Kainuu -hankkeen aikana on tehty esteettömyyskuvailut yhteensä yli 40:lle esteettömälle retkeilyreitille, käyntikohteelle ja esteettömälle kalastuskohteelle Kainuun alueella. Rissanen korostaa esteettömyystietojen esiintuomisen matkakohteita esittelevillä sivustoilla olevan tärkeää myös silloin, kun kohde on tietyiltä osin tai jopa kokonaan esteellinen.

- Tiedon pohjalta jokainen luontoretkeä suunnitteleva pääsee itse arvioimaan kohteen soveltuvuutta omalle toimintakyvylle. Seuraavana tärkeänä askeleena on, että käyttäjäryhmät löytävät niiden verkkosivustojen äärelle, joille esteettömyystietoa on saatu jo toteutettua. Tässä alueellisten organisaatioiden soisi ottavan isomman roolin mainonnan näkökannalta, Rissanen jatkaa.

Rahoitusteknisesti Luonto Kaikille Kainuu -hanke on jakautunut kahteen Maaseuturahaston rahoittamaan hankkeeseen. Tiedonhankintaosuus, pilotit ja yrittäjien osaamisen kasvattaminen menevät Kokonaisvaltaisen esteettömän luontomatkailun askelmerkit Kainuussa -hankkeen alle. Digitaalisen työkalun kehittämiseen liittyvä osuus taas kulkee puolestaan eNature Kainuu – Esteetön luontomatkailu -nimisen hankkeen alla.


Tutustu Kainuun alueen esteettömiin luontoretkikohteisiin Arctic Lakeland -sivustolla

Seuraa Luonto kaikille -tiliä Instagramissa

 

Luonto Kaikille Kainuu -hanke (2021–2023)

 • Antaa Kainuun alueen matkailu- ja luontopalvelualojen yrittäjille

  • apua ja tukea esteettömien palveluiden kehittämiseen
  • keinoja ja osaamista käyttäjälähtöisen, digitaalisen esteettömyystiedon tarjoamiseen
 • Samalla

  • kehitetty uusia digitaalisia tapoja tuoda esteettömyystieto toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden saataville
  • luotu esteettömyyskriteerit talvi- ja vesistöreiteille
  • pilotoitu reittikriteeristöä soveltavan retkipyöräilyn osalta
  • kartoitettu ja digitalisoitu yli 40 esteetöntä retkeilyreittiä, käyntikohdetta ja esteetöntä kalastuskohdetta Kainuussa
 • Hankkeen toteuttajina toimivat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Suomen Paralympiakomitea, ja rahoittajana Kainuun ELY-keskus.

 


Lisätietoa hankkeesta:

Uusi luontoliikuntahanke edistää esteetöntä luontomatkailua Kainuussa ja verkossa

Petri Rissanen, projektipäällikkö
Suomen Paralympiakomitea
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 555 0345

Arto Heikkinen, projektipäällikkö
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 7101 519