Merkittävä koontiteos eurooppalaisen paraurheilun organisoitumisesta julkaistu – Kati Lehtonen ja Aija Saari kirjoittivat teoksen Suomi-luvun

Kuvassa osa Palgrave Handbookin kannesta. Kuvassa jalka-amputoitu mies kiipeää pystysuoraa kalliota.

Vastikään julkaistu The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe pitää sisällään katsaukset 19 Euroopan maan paraurheilun ja soveltavan liikunnan järjestelmiin ja historialliseen kehitykseen. Suomen luvun – Finland: Facts Behind the Long and Complicated Process of Disability Inclusion in Sports – ovat kirjoittaneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin johtava tutkija Kati Lehtonen ja Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari.

Lehtosen ja Saaren kirjoittamassa Suomi-osiossa tarkastellaan suomalaisen paraurheilun (aiemmin puhuttiin vammaisurheilusta) ja soveltavan liikunnan palvelujen organisoitumista, inkluusiotilannetta sekä vammaisten henkilöiden liikkumiseen ja liikuntapalvelujen järjestämiseen liittyviä haasteita. Artikkeliin on myös kuvattu vammaisurheilujärjestöjen uudelleenorganisoituminen, jota voidaan pitää yhtenä alan keskeisenä 2010-luvun politiikkatoimena.

Kirjan kattavana kokonaisteemana on tietopohjan kokoamiseen liittyvät haasteet toimintarajoitteisten henkilöiden liikunta-aktiivisuudesta ja liikuntaan osallistumisesta.

– Näitä haasteita on myös Suomessa, mutta tietoperusta on kehittynyt aivan viime vuosien aikana. Yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttävät kuitenkin jatkossakin toimintarajoitteisten henkilöiden huomioimista erilaisissa liikuntakyselyissä, Kati Lehtonen toteaa.

The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe -kirja on tilattavissa e-kirjana ja painettuna kirjana Springerin sivuilta