Paralympiakomitean Jukka Parviainen mukana työryhmässä, joka uudisti liikuntapaikkojen katsomoita käsittelevän RT-kortin

Kuvassa maalipallokenttä ja liikuntasalin katsomo. Vasemmassa ylänurkassa kuva Jukka Parviaisesta.

Suomen Paralympiakomitean esteettömyysasiantuntija Jukka Parviainen oli mukana työryhmässä, jonka työn pohjalta Rakennustieto julkaisi toukokuussa uudistetun RT-kortin 103588 Liikuntapaikkojen katsomot.

RT-kortissa käsitellään pääasiassa alle 5000 henkilön liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelua ja mitoitusta. Kortti on tarkoitettu ohjenuoraksi tilaajille ja suunnittelijoille, erityisesti pää- ja arkkitehtisuunnittelijoille.

RT-kortteja uusitaan tasaiseen tahtiin, mikä on tärkeää erityisesti esteettömyysasioiden ajantasaistamisen osalta. Liikuntapaikkojen esteettömyyden johtaviin asiantuntijoihin Suomessa kuuluva Parviainen on aiemmin ollut mukana vesiliikuntakeskuksia käsittelevän RT-kortin työryhmässä sekä lisäksi konsultoinut kahden muun RT-kortin uusimisprosessissa.

Liikuntapaikkojen katsomoiden osalta RT-kortin uudistus tuli Parviaisen mukaan todella tarpeeseen. Esteettömyysasiat on katsojien näkökulmasta Suomessa nähty aiemmin hyvin kapea-alaisesti, mikä on tullut esiin esimerkiksi Parviaisen tehdessä yhteistyötä Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kanssa Suomessa pelattuihin isoihin europeleihin liittyen.

– Ensinnäkin esteettömiä katsomopaikkoja on määrällisesti suomalaisissa katsomoissa usein hyvin vähän. Ja asiaa on ajateltu vain pyörätuolikatsomon näkökulmasta. Esimerkiksi UEFA vaatii peleihinsä lisäksi myös niin sanottuja helppo liikkua -paikkoja, jotka ovat lähellä kulkuväyliä, Parviainen alustaa.

– Uusitussa RT-kortissa esteettömyys otetaan nyt huomioon läpi kortin sisällön, ei pelkästään kohdassa, jossa käsitellään esteettömiä katsomoita. Esimerkiksi lounge-tilojen tulee olla esteettömiä. Myös poistumissuunnitelman osalta apuvälineiden käyttäjät tulee huomioida tarkkaan. Ei voi olla niin, että apuvälineen käyttäjä joutuu kulkemaan ristiin muuhun poistumisliikenteeseen nähden. Hätätilanteessa poistuminen pitää olla turvattu kaikille.

Parviainen toivoo, että tulevaisuudessa suomalaisissakin urheilukatsomoissa apuvälineen käyttäjät voisivat valita, mihin katsomonosaan haluavat mennä ja että tarjolla olisi myös eri hintakategorioissa olevia katsomoita.

Uusittu, esteettömyyden laaja-alaisesti huomioiva RT-kortti tulee ajan myötä itsessään parantamaan suomalaisten liikuntapaikkojen katsomoiden esteettömyyttä, mutta Parviainen oli iloinen myös siitä, että työryhmässä mukana olleet, liikuntapaikkarakentamiseen erikoistuneet arkkitehdit, valaistuivat selvästi työskentelyn aikana.

– He ymmärsivät esteettömyyden tarpeen. Se ei enää ole ainakaan näille arkkitehdeille sellainen pakollinen paha, joka pitää vain jollain tapaa hoitaa, kuin se on aiemmin ollut, Parviainen sanoo.

Lisätiedot RT-korteista Rakennustiedon sivuilta