Liikuttaako23: Syksyllä 2023 kerätään tuoretta tietoa toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumisesta ja harrastusmahdollisuuksista

Nuoria poikia pelaamassa salibandya sinilattiaisessa liikuntasalissa. Mukana joukossa myös pyörätuolia käyttävä pelaaja sekä kehitysvsmmaisia pelaajia.

Syys–lokakuun 2023 aikana kohderyhmille lähetettävillä kyselyillä kartoitetaan, miten toimintarajoitteisten henkilöiden liikkuminen ja suomalaisten urheilu- ja liikuntaseurojen sekä muiden yhdistysten heille järjestämä toiminta on muuttunut sen jälkeen, kun tilannetta viimeksi kartoitettiin vuoden 2021 Liikuttaako? -raportissa.

Toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan ja urheilun harrastamista sekä urheiluseurojen inkluusiota on aiemmin selvitetty Liikuntatieteellisen Seuran ja Suomen Paralympiakomitean Liikuttaako? Toimintarajoitteisille henkilöille suunnatun Liikkujakyselyn ja Seurakyselyn raportti -julkaisussa vuonna 2021.

Uutta tietoa aiemmin kartoitetun tilannekuvan päivittämiseksi liikunnan ja urheilun harrastamisesta kerätään syyskauden aikana 2023.

Tiedonkeruu jakautuu kahteen osaan. Seura- ja yhdistyskyselyillä selvitetään suomalaisten urheiluseurojen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten tällä hetkellä toimintarajoitteisille liikkujille ja harrastajille tarjoamat mahdollisuudet, kartoitetaan tuen tarvetta palveluiden järjestämisessä sekä soveltavan liikunnan ja paraurheilun yleistä tilaa seuroissa.

Seura- ja yhdistyskyselyt lähetetään vastaanottajille syyskuussa, ja kyselyt ovat avoinna 11.9.–15.10.

Liikkujakyselyllä taas kerätään tietoa toimintarajoitteisten henkilöiden näkökulmasta: heidän liikkumisensa nykyisestä määrästä, mahdollisista liikkumista estävistä ja sitä edistävistä tekijöistä sekä toiveista liikkumismuotojen ja -mahdollisuuksien suhteen.

Liikuntatieteellisen seuran järjestämä Liikkujakysely on avoinna loka–marraskuussa 2.10.–15.11.

Toimintarajoitteisilla ja vammaisilla henkilöillä tarkoitetaan kaiken ikäisiä liikkujia ruohonjuuritason kokeilijoista ja harrasteliikkujista aina kilpatason urheilijoihin saakka. He voivat toimia paraurheilussa esimerkiksi paralympialajeissa, Special Olympics -urheilussa (myös Unified-toiminnassa), elinsiirto- tai kuurojen urheilussa.

Seuratoiminnassa toimintarajoitteisia ja vammaisia henkilöitä voi olla mukana myös muissa rooleissa kuin liikkujina tai urheilijoina, esimerkiksi ohjaajina, valmentajina tai vapaaehtoisina.

Mihin tietoa kerätään?

Kyselytutkimuksella on tarkoitus kerätä päivitettyä tietoa yleisesti toimintarajoitteisten liikkujien ja urheilijoiden itsensä käyttöön sekä soveltavan liikunnan ja paraurheilun alalla ja esimerkiksi kuntien palveluissa hyödynnettäväksi.

Seuroille suunnatulla kyselyllä kerätään tietoa samalla urheiluseuroja kaikille avoimen toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä auttavaan Avoimet ovet -hankkeeseen, jota koordinoi Suomen Paralympiakomitea ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhtenä tavoitteena on selvittää, kuinka paljon toimintarajoitteiset henkilöt tällä hetkellä liikkuvat seurojen toiminnassa ja missä rooleissa he seuroissa toimivat.

Lue lisää Avoimet ovet -hankkeesta

Liikuntatoimintaa järjestävien kuntien on mahdollista saada oma tuloskooste kyselytutkimuksen alueellisista tuloksista Liikuntatieteelliseltä Seuralta keväällä 2024.

Alueelliset tulokset vaativat riittävän vastaajamäärän, joten myös kuntia kannustetaan viestimään Liikkujakyselystä sen ollessa käynnissä loka–marraskuussa. LTS:n SOPIVA-hanke opastaa kuntia tulosten hyödyntämiseen palveluiden suunnittelun ja kehittämisen näkökulmista.

 

Liikuttaako23 -tiedonkeruun seura- ja yhdistyskyselytutkimuksista vastaa Suomen Paralympiakomitea ja kyselyt toteutetaan yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran ja Finlands Svenska Idrottin kanssa. Liikkujakyselystä puolestaan vastaa Liikuntatieteellinen seura.

Tutustu edelliseen, vuoden 2021 Liikuttaako? -raporttiin

Tutustu Liikuttaako-infograafeihin

 

Annamme mielellämme lisätietoa Liikuttaako23-kyselytutkimuksesta: