Pohjoismaiset urheilujärjestöt kokoontuivat Grönlannissa – Paralympiakomiteat valmistautuivat IPC:n yleiskokoukseen ja Venäjä-äänestykseen 

Pohjoismaisten urheilujärjestöjen johtohenkilöt koolla Grönlannissa.

Suomen Paralympiakomitea, edustajanaan pääsihteeri Riikka Juntunen, osallistui yhdessä Suomen Olympiakomitean, Finlands Svenska Idrottin ja Ålands Idrottin kanssa Grönlannissa 31.8.–2.9. järjestettyyn pohjoismaisten urheilun kattojärjestöjen kokoukseen. Samassa yhteydessä pidettiin myös pohjoismaisten paralympiakomiteoiden, Para Sport Nordicin vuosikokous.  

Paralympiakomiteoiden vuosikokouksessa Pohjoismaat valmistautuivat yhdessä Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n yleiskokoukseen, joka pidetään 27.–29.9. Bahrainissa. Yleiskokouksessa tullaan äänestämään siitä, jatketaanko Venäjän ja Valko-Venäjän paralympiakomiteoiden IPC-jäsenyyden hyllyttämistä. Hyllyttämisen jatko tarkoittaisi käytännössä sitä, että venäläis- ja valkovenäläisurheilijoita ei nähtäisi vuoden päästä Pariisissa järjestettävissä kesäparalympialaisissa. 

Jos jäsenyyksien hyllyttämistä ei Bahrainissa päätetä jatkaa, on esityksenä se, että venäläis- ja valkovenäläisurheilijoilla on tietyin reunaehdoin mahdollisuus kilpailla Pariisissa neutraaleina urheilijoina ilman maatunnuksia. 

Pohjoismaiden kanta on pysynyt koko keväästä 2022 alkaneen Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan ajan samana: Venäjän ja Valko-Venäjän ei tule olla mukana kansainvälisessä urheilussa tällä hetkellä. Tämä todettiin myös pohjoismaisten urheilujärjestöjen kokouksessa Grönlannissa. Kaikki osallistujat olivat sitä mieltä, että mikään ei ole tilanteen suhteen muuttunut ja Pohjoismaat ovat edelleen viime vuonna aiheesta laatimansa julkilausuman takana. 

Yhteisessä kokouksessa kuultiin myös Tanskan paralympiakomitean puheenjohtajan ja IPC:n hallituksen jäsenen John Peterssonin esitys paralajien integraatiosta. IPC:n tavoitteena on, että vuoden 2026 loppuun mennessä kaikki sen alla olevat paraurheilulajit ovat siirtyneet pois sen alaisuudesta – lähtökohtaisesti omien yleisten kansainvälisten lajiliittojensa alle. Prosessi on jo hyvässä vauhdissa ja tämän vuoden alusta maasto-, ampuma- ja alppihiihto siirtyivät omien kansainvälisten lajiliittojensa alaisuuteen. 

Kokouksessa Finlans Svenska Idrottin pääsihteeri Henrika Backlund kertoi erilaisista pohjoismaisista hankerahoituksista sekä kutsui osallistujat 19.9. Hanasaaressa Helsingissä järjestettävään kansainväliseen tasa-arvoseminaariin. 

Kokouksen yhteydessä juhlistettiin myös 70-vuotiasta Grönlannin urheilujärjestöä. Viimeisten vuosien aikana Grönlannissa on kiinnostuttu myös paraurheilun järjestämisestä ja voi olla, että tulevien vuosien aikana Grönlannin joukkue nähdään esimerkiksi Special Olympics -kilpailuissa.