JULKILAUSUMA: Esteettömät ja saavutettavat liikkumisolosuhteet lisäävät liikettä

Kuva: Liiku terveemmäksi -logo

Julkilausuma Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2015

Liiku terveemmäksi -päivä on Maailman terveysjärjestö WHO:n lanseeraama kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on edistää liikuntaa osana terveellisiä elintapoja. Vuoden 2015 aikana Suomessa kiinnitetään huomiota erityisesti liikkumisolosuhteiden esteettömyyteen.

YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen 9. artikla edellyttää, että YK:n jäsenvaltiot tunnistavat ja poistavat saavutettavuuden esteet kaikilla elämänaloilla. Yleisesti ottaen esteettömyys ja saavutettavuus merkitsevät kaikkien sellaisten esteiden poistamista, jotka vaikuttavat vammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuuksiin yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä.

Valtion liikuntaneuvoston julkaisema Liikuntapaikkarakentamisen Suunta -asiakirja nostaa liikuntapaikkarakentamisen esteettömyyden esille sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan mielestä huomiota tulee kiinnittää nykyistä enemmän myös yhdyskuntasuunnitteluun, jolla on merkittävä vaikutus arkiliikunnan olosuhteisiin. Parhaimmillaan elinympäristö mahdollistaa viettämään enemmän aikaa ulkona ja lisäämään liikkeen määrää.

Esteettömyys on laaja käsite. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys voi olla sosiaalista, taloudellista tai tiedonsaannin esteettömyyttä. Esteettömyydestä puhuttaessa törmätään usein ennakkoluuloihin, joiden mukaan esteettömyys tulee kalliimmaksi kuin esteellisyys. Kun esteettömyys huomioidaan tilojen tai palveluiden suunnittelussa, kustannukset eivät yleensä ole sen suurempia kuin esteellisissäkään ratkaisuissa. On hyvä muistaa, että esteettömyys palvelee muitakin kuin vain vammaisia henkilöitä.

Esteetön ympäristö lisää liikettä ja on turvallinen ja toimiva ympäristö kaikille.

Helsingissä 10.5.2015

Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta

Tuija Brax
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Suomen Sydänliitto ry:n pääsihteeri

Riikka Juntunen
neuvottelukunnan sihteeri
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toiminnanjohtaja


Move for Health on WHO:n lanseeraama kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on edistää liikuntaa osana terveellisiä elintapoja. Suomessa hanketta koordinoi Liikuntatieteellinen seura ja vastuutahona vuosittain vaihtuva järjestö. Vuonna 2015 Liiku terveemmäksi -vastuutahona toimii Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja teemana on ”Liiku terveemmäksi esteettä”.
10.5. vietetään kansainvälistä Liiku terveemmäksi -päivää. Vuoden aikana VAU ry järjestää viidellä paikkakunnalla kiertävän Liiku terveemmäksi esteettä -kiertueen. Tapahtumapäiviin kuuluvat esteettömyysseminaari sekä liikuntakokeiluja tarjoava Sporttitori.
Kiertueen aikataulu:
• 12.5. Rovaniemi, Lapin AMK
• 20.5. Espoo, Laurea AMK, Otaniemi
• 30.9. Vaasa, Vaasan ammattiopisto
• 7.10. Mikkeli, Etelä-Savon ammattiopisto
• 5.11. Tampere, Messukeskus