Liikuntapaikkarakentaminen: Esteettömyystekijät oltava kunnossa tai avustusta ei tipu

Liikuntapaikkojen esteettömyystekijöiden huomioiminen rakentamisessa ja saneeraamisessa ei enää ole pelkkä kaino toive, vaan aidosti rahanarvoinen vaatimus valtiovallan taholta. Tätä painottaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, joka puhuu aiheesta keskiviikkona 30. syyskuuta Vaasassa järjestettävässä Liiku terveemmäksi esteettä -seminaarissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää liikuntapaikkojen rakentamisavustukset yli 700 000 euron hankkeisiin ja aluehallintovirastot sitä pienempiin. Avustuksen määrä on noin neljäsosa hankkeen kustannuksista tai enintään 750 000 euroa. Uimahalleille, vapaassa käytössä oleville lähiliikuntapaikoille tai valtakunnallisiksi huippu-urheiluhankkeiksi määritellyille hankkeille voidaan myöntää korotettua avustusta.

Valtion talousarviossa on liikuntalain perusteella vuosittainen määräraha liikuntapaikkojen rakentamisavustuksia varten. Tämän vuoden talousarviossa määräraha on 27 miljoonaa euroa, ja ensi vuodelle se on hieman kasvamassa.

Kyse on siis isoista rahoista, ja ani harva liikuntapaikka valmistuu tai korjataan Suomessa ilman valtion tukea. Ministeriö edellyttää rakentamisavustuksen hakuohjeessaan, että hakemukseen liitetään hanketta koskeva esteettömyysselvitys ja peruskorjausten osalta esteettömyyskartoitus.

– Esteettömyysmääräysten puutteellinen noudattaminen suunnitelmien laatimisessa on yleisin huomautus- ja muutosvaatimusperuste hakemusten arvioinnissa, Ismo Myllyaho sanoo.

– Lähtökohtana on se, että yhteenkään liikuntapaikkaan, jossa on puutteita liikkumisesteettömyydessä, ei myönnetä valtionavustusta, hän jatkaa.

Myllyahon lisäksi Vaasan Liiku terveemmäksi esteettä -seminaarissa puhuu Suomen tunnustetuimpia esteettömyysasioiden ammattilaisia, kuten Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n arkkitehti Niina Kilpelä ja Näkövammaisten Keskusliiton esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissanen.

Liiku terveemmäksi esteettä -seminaari järjestetään Vaasan Ammattiopistolla (Ruutikellarintie 2) 30.9. klo 12.00–16.00. Seminaari järjestetään kaksikielisenä, klo 12.00–14.00 esitykset ruotsiksi, tulkkaus suomeksi ja klo 14.30–16.00 esitykset suomeksi, tulkkaus ruotsiksi.

Heti seminaarin perään klo 16.00–18.00 Vaasan Ammattiopistolla järjestetään Sporttitori-kokeilutapahtuma, jossa pääsee kokeilemaan erilaisia lajisovelluksia ja liikunnan apuvälineitä sekä tutustumaan esteettömyyskartoittajan työhön ja paikallisten yhdistysten toimintaan.

Seminaari ja Sporttitori ovat osa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n koordinoimaa Liiku terveemmäksi -teemavuotta. Vaasan tapahtuman järjestävät yhteistyössä VAU, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE, Näkövammaisten Keskusliitto, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Vaasan kaupunki, Vaasan Ammattiopisto, Åbo Akademi ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu.

Seminaari on täynnä, mutta Sporttitorille voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Ohjelma

12.00 Esteettömyys alkaa esteiden tunnistamisesta

  • Tapahtuman avaus: toiminnanjohtaja Aino-Maija Siren, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
  • Esteettömyys ei ole mielipide: arkkitehti Niina Kilpelä, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
  • Miten toteutetaan esteetön ja saavutettava liikuntatapahtuma? tutkimuspäällikkö Aija Saari, VAU
  • Esteettömyys ja liikuntapaikkojen rakentamisavustukset: yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, Länsi- ja Sisä-Sumen aluehallintovirasto
  • Miten kunnan vammaisneuvosto voi vaikuttaa? suunnittelija Tea Hoffrén, Valtakunnallinen vammaisneuvosto

14.00 Kahvi

14.30 Pääseekö liikuntatilaan, pystyykö toimimaan?

  • Esteetön aistiympäristö: esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissanen, Näkövammaisten Keskusliitto
  • Esteettömyyskartoitukset liikuntapaikoilla, esimerkkejä urheiluopistokartoituksista: arkkitehti Niina Kilpelä, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
  • Mistä tukea liikuntaharrastuksiin? järjestötyön suunnittelija Marianne Niemi, Invalidliitto
  • Vuokraa liikunnan apuväline: apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, VAU
  • Keskustelu: Miten toteutuu esteettömyys Vaasan ja sen lähiympäristön liikuntatiloissa? Loppukeskustelua kuljettavat erityisliikuntakoordinaattori Tatjana Asplund ja vammais- ja esteettömyysasiamies Tiina Mäki, Vaasan kaupunki