Seminaari 5.11. Tampereella: Esteettömässä liikuntatilassa huomioitu vammaisen liikkujan erityistarpeet

Jukka Parviainen

Liikunnan harrastamisen esteettömyyteen pureutuva Liiku terveemmäksi esteettä -seminaari järjestetään torstaina 5. marraskuuta 2015 klo 12.00–16.00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen Riika-salissa.

Vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille liikuntaharrastuksen aloittamisen kynnys voi olla muutenkin korkea. Asiaa ei helpota se, että uuteen liikuntatilaan lähdettäessä joutuu pohtimaan, pääseekö sinne ensinkään paikalle ja pystyykö siellä toimimaan.

Liikuntatilojen esteettömyyttä arvioitaessa tarvitaan erityisosaamista, kuten tietoa vammaisurheilulajien tarpeista. Tämän vuoksi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on kouluttanut liikuntapaikkoihin erikoistuneita esteettömyyskartoittajia. Esteettömyyskartoittajat kartoittavat olemassa olevia tiloja ja selvittävät esteettömyyden nykytilan. Kartoitusraporttia voidaan sitten käyttää suunnittelun apuna peruskorjauksen yhteydessä.

– Pyörätuolilajeissa käytettävät pelituolit ovat usein tavallisia pyörätuoleja leveämpiä, mikä pitää ottaa huomioon oviaukkojen leveyttä arvioitaessa, VAU:n apuvälineneuvoja ja koulutettu esteettömyyskartoittaja Jukka Parviainen heittää esimerkiksi.

Erityisen tärkeä tekijä palloiluhalleissa on lattiamateriaali. Hankalia ovat pistejoustavat, usein salibandyhalleissa käytettävät lattiat, joissa kuorma aiheuttaa painauman vain pienelle alueelle kohdistuspisteen ympärillä.

– Pyörätuolin kapeat renkaat uppoavat lattiaan ja kelaaminen on raskasta, Parviainen selvittää.

Suurimmassa osassa vammattomien lajeistakin aluejoustava lattia, jossa kuorma aiheuttaa painauman laajalle alueelle kohdistuspisteen ympärillä, on parempi vaihtoehto. Tällainen lattiamateriaali on esimerkiksi koripalloon parhaiten soveltuva parketti.

VAU:n kouluttamat liikuntatilojen esteettömyyskartoittajat kartoittivat vuoden 2013 aikana kaikki Suomen 14 liikunnan koulutuskeskusta, tuttavallisemmin urheiluopistoa. Tampereen Varalan urheiluopiston kartoituksen tuloksista ovat Liiku terveemmäksi esteettä -seminaarissa kertomassa esteettömyyskartoittajat Parviainen ja Ari Aalto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien liikuntapaikkojen rakennusavustusten uusitut, esteettömyyttä korostavat kriteerit ovat osaltaan tehneet sen, että esteettömyyttä vaaditaan sekä rakennettaessa uutta tai saneerattaessa vanhaa liikuntatilaa. Rakentamisen ylitarkastaja Erja Metsäranta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo seminaarissa, millaisiin asioihin hän valtionavustushakemuksia käsitellessään kiinnittää huomiota. Tukea ei lähtökohtaisesti heru, ellei esteettömyys ole kunnossa.

Seminaarissa on puhumassa esteettömyysalan kovimpia suomalaisia asiantuntijoita, kuten Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n arkkitehti Niina Kilpelä ja Näkövammaisten Keskusliiton esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissanen. Seminaarin avaa Sydänliiton pääsihteeri ja Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan puheenjohtaja Tuija Brax.

Seminaari on osa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n koordinoimaa vuoden 2015 Liiku terveemmäksi -kampanjaa, jonka teemana on liikunnan harrastamisen esteettömyys ja saavutettavuus.

Seminaarin järjestävät Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton ja Valtakunnallisen vammaisneuvoston kanssa. Seminaari järjestetään Apuväline 2015 -messujen ja Liikuntamaa-messutapahtuman yhteydessä.

Seminaari on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumiset 28.10. mennessä: www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai Invalidiliiton toimistosihteeri Tarja Lukjanov, puh. 09 613 191.

SEMINAARIN OHJELMA

12.00 Esteettömyys alkaa esteiden tunnistamisesta

 • Tilaisuuden avaus: Tuija Brax, Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • Esteettömyys ei ole mielipide: arkkitehti Niina Kilpelä, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
 • Annan päivä (video)
 • Esteetön aistiympäristö: esteettömyysasiamies Hanna-Leena Rissanen, Näkövammaisten Keskusliitto ry
 • Miikan päivä (video)
 • Taukojumppa
 • Mikä on esteettömyyskartoitus? Esimerkkinä Varalan urheiluopisto: apuvälineneuvoja Jukka Parviainen ja esteettömyyskartoittaja Ari Aalto, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU

14.00 Kahvi

14.30 Työkaluja esteettömän liikkumisympäristön edistämiseksi

 • Apua esteettömän ja saavutettavan liikuntatapahtuman järjestämiseen: toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
 • Vuokraa liikunnan apuväline: apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
 • Mistä tukea liikunnan apuvälineisiin ja harrastuksiin: järjestötyön suunnittelija Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry
 • Miten kunnan vammaisneuvosto voi vaikuttaa?: vt. pääsihteeri Merja Heikkonen, Valtakunnallinen vammaisneuvosto
 • Esteettömyys ja liikuntapaikkarakentamisen suunta: ylitarkastaja Erja Metsäranta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Jasun päivä (video)

15.45 Loppukeskustelu

Sivun alalaidasta löytyvät VAU:n raportit vammaisurheilulajeihin soveltuvista lattiamateriaaleista sekä liikunnan koulutuskeskuksien esteettömyyskartoituksista. Kunkin koulutuskeskuksen omat kartoitusraportit on toimitettu koulutuskeskusten omaan käyttöön, eikä niitä ole julkaistu VAU:n toimesta.