David Howe tuo Vantaan elinsiirtoliikunnan symposioon identiteettinäkökulman

David Howe

Vantaalla, Rantasipi Airport Congress Centerissä järjestetään 14.–15. heinäkuuta 2016 kansainvälinen elinsiirtoliikunnan symposio. Symposio ja sitä edeltävät työpajat 11.–14.7. muodostavat kokonaisuuden, jollaista ei aikaisemmin ole elinsiirtoliikunnan alalla järjestetty.

Symposion pääpuhujiin kuuluvat suomalaiset elinsiirtolääketieteen huippunimet Krister Höckerstedt ja Ari Harjula, elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien urheilun Euroopan järjestön ETDSF:n puheenjohtaja Judit Berente sekä englantilaisen Loughborough’n yliopiston urheiluantropologian lehtori, tohtori David Howe.

Howe on mielenkiintoinen lisäys symposiokattaukseen, sillä hän tuo keskusteluun elinsiirtoalan ulkopuolista näkökulmaa. Howe on tutkinut paljon vammaisurheilijoiden identiteettiä. Howen tausta on paralympiaurheilun tutkimuksen puolella, mutta hän uskoo samojen lainalaisuuksien pätevän pitkälti myös elinsiirtourheilussa.

– Iso osa vammaisurheilijoista on tullut urheilun pariin terveydenhuollon ja kuntoutuksen piiristä. Tältä osin löytyy selkeä yhteneväisyys elinsiirtourheilijoiden kanssa. Tulen käsittelemään symposioesityksessäni näiden ryhmien samankaltaisuuksia ja sitä, miten molempien tulisi rohkeammin tulla ulos omasta viitekehyksestään, Howe sanoo.

Howen symposioesitelmä on otsikoltaan ”From patient to athlete along the winding road to inclusive sport: a socio cultural analysis”. Kyse on siis siirtymisestä potilasroolista urheilijarooliin ja siihen liittyvistä identiteettikysymyksistä.

Hänen mukaansa elinsiirtourheilijoita sekä vammaisurheilijoista etenkin niitä, jotka ovat vammautuneet, yhdistää tietynlainen oman elämän uudelleenasemointi, uuden itsensä kanssa sujuksi tuleminen.

Erilaisuuden ymmärtämisen ja kokemisen teemat kulkevat vahvasti mukana Howen tuotannossa. Ihmisten kategoriointi ryhmiin ja heidän määritteleminen jonkin tietyn ominaisuuden kautta on kuuma peruna tämän päivän Euroopassa yleisemminkin.

Suomessa elinsiirtourheilijoiden kannalta oman mausteensa identiteettisoppaan tuo vielä se, että organisaatiotasolla elinsiirtourheilu on yhdistetty vammaisurheilun kanssa. Elinsiirtoväen liikuntaliitto ELLI liittyi syksyllä 2009 perustettuun Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:hun. Howe lupaakin käsitellä myös elinsiirtourheilijoiden asemaa osana vammaisurheilun kenttää.

Ilmoittautumiset 24.4. mennessä ja lisätiedot työpajoista ja symposiosta