Onko luokallasi erityistä tukea tarvitseva oppilas? Opetatko liikuntaa?

Miten saadaan lisää liikuntaa erityisluokkien ja -koulujen sekä yleisopetuksessa olevien tukea tarvitsevien oppilaiden arkeen? Vastaa kyselyyn ja kerro millaisiin haasteisiin olet törmännyt kouluympäristössäsi. Millaista tukea itse kaipaisit? Kerro myös omat ideasi.

Hyödynnämme tietoja koulutusten ja matalan kynnyksen työkalujen kehittämiseksi koulujen arkeen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaasi vain tuokion.

Kyselyn toteuttaa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU yhteistyössä mm. Valteri-koulujen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. VAU on lupautunut Liikkuva koulu -ohjelman pyynnöstä miettimään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa työkaluja soveltavan liikunnan opetukseen ja tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnalliseen aktivoimiseen.

Liikkuva koulu on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ohjelma, jonka tavoitteena on saada koulupäivään lisää liikettä ja vähemmän istumista. Suomessa on jo yli 1 500 liikkuvaa koulua ja Liikkuvissa kouluissa opiskelee yli 70 prosenttia Suomen peruskoululaisista. Suuri osa vammaisista ja erityistä tukea tarvitsevista lapsista opiskelee omassa lähikoulussaan, joten Liikkuva koulu -ohjelmalla on tarve kyetä vastaamaan myös heidän tarpeisiinsa.

Kyselyn linkki on avoinna elokuun loppuun 2016 osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/17EB311AF2D21025.par