VAU:n uusi liikuntatoiminnan kehittämisohjelma jäsenyhdistyksille ja -seuroille

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU käynnistää jäsenyhdistyksilleen ja -seuroilleen liikuntatoiminnan kehittämisohjelman, jolla aktivoidaan jäseniä miettimään liikuntatoimintaansa uusia tuulia ja toteutetaan niitä VAU:n henkilöstön tuella ja osaamisella. Ohjelma tarjoaa jäsenyhdistyksille mahdollisuuden arvioida omaa toimintaansa, uudistua, aktivoida toimijoita ja saada kokonaan uusia jäseniä tai yhteistyökumppaneita.

Kenelle?

Kehittämisohjelma on tarkoitettu VAU:n jäsenyhdistyksille ja -seuroille. Ohjelmaan voi hakea sähköisellä hakulomakkeella ja ohjelman ensimmäiselle kierrokselle valituksi tulee 10–12 yhdistystä tai seuraa.

Mitä ja miten?

Jokaiselle ohjelmaan valitulle yhdistykselle järjestetään oma kehittämispäivänsä, jossa mietitään toiminnan tavoitteita ja etsitään ratkaisuja tavoitteen toteuttamiseen. Edellytyksenä ohjelmaan mukaan pääsemiselle on, että kehittämispäivään osallistuu vähintään kuusi yhdistyksen liikuntatoiminnasta kiinnostunutta henkilöä.

Kehittämispäivän jälkeen yhdistys ryhtyy suunniteltuihin toimenpiteisiin VAU:n henkilöstön tuella. Kehittämisohjelman aikajänne on noin vuosi. Ohjelman päätteeksi järjestetään tarvittaessa arviointipäivä, jossa käydään läpi saavutettuja tuloksia ja pohditaan, miten saavutettua saataisiin pidettyä yllä ja kehitettyä edelleen.

Kustannukset

Yhdistys vastaa kehittämispäivän tiloista ja tarjoiluista. VAU vastaa kouluttajan kuluista. Jos ohjelmaan osallistuva yhdistys suunnittelee esimerkiksi välineiden hankintaa tai uusia liikuntaryhmiä ohjaajineen, niin siihen on hyvä budjetoida. Kehittämispäivässä voidaan myös miettiä, mistä hankkia rahoitusta tarvittaviin toimenpiteisiin. Suoraan VAU:lta ei rahaa kehittämisohjelman puitteissa voi saada.

Aikataulu

Kehittämisohjelman haku aukeaa huhti-toukokuun vaihteessa 2016 ja päättyy heinäkuun loppuun. Kehittämisohjelmaan mukaan päässeille yhdistyksille ja seuroille ilmoitetaan asiasta elokuun aikana. Kehittämispäivä on mahdollista järjestää aikaisintaan syyskuussa.

Yhteenveto

Tarvitsette siis idean ja innostuksen, vähintään kuusi osallistujaa sekä sähköisesti täytetyn lomakkeen ja lähetä-napin painalluksen. Näillä pääsette hakuvaiheeseen, josta valitaan VAU:n ensimmäiseen liikuntatoiminnan kehittämisohjelmaan 10–12 jäsenyhdistystä tai -seuraa. Sitten vain ideoimaan ja hakemaan!

Hakulomake