VAU:n huippu-urheilun strategia korostaa urheilijan arjen tukemisesta

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:lle on vuosille 2016–18 työstetty huippu-urheilun strategia, jonka visiona on, että Suomi on Euroopan vahvin vammaisurheilumaa. Strategian missiona on, että vammaishuippu-urheilu on menestyvää ja arvostettua. Strategia on linjassa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön työstämän huippu-urheilun strategian kanssa.

”Syksyn ja ensi vuoden aikana huippu-urheilustrategia jalkautetaan lajien toimintaan. Tavoitteena on saada toimintaympäristö palvelemaan urheilijan arkea parhaalla mahdollisella tavalla. Näin taataan urheilijalle katkeamaton polku kohti huippu-urheilumenestystä”, toimialapäällikkö Hannele Pöysti sanoo.

Strategian mukaisesti VAU:n painopistelajeissa (maalipallo, pt-rugby, boccia, sokkopingis, SPT-salibandy) tähdätään kolmen parhaan joukkoon EM-tasolla. Sen sekä sitoutuneiden ja tavoitteellisten urheilijoiden lisäksi merkittävinä tavoitteina ovat muun muassa joukkuelajien urheilijoiden saaminen kansainvälisiin sarjoihin, parempi urheilijan arki 24/7, toimiva päivittäisvalmennus akatemiaympäristössä, esteettömät ja saavutettavat harjoitteluolosuhteet, riittävät opas- ja avustajapalvelut sekä toimiva rekrytointi.

Urheilijoiden ympärillä tähdätään siihen, että niin valmentajat, luokittelijat, oppaat, avustajat, tuomarit kuin asiantuntijatkin ovat koulutettuja sekä ammattitaitoisia. Osana korkeatasoista osaamista ovat toimivat verkostot ja tehtävä yhteistyö.

Arvostetun urheilun keskeisimmät tavoitteet ovat ilon ilmapiirissä ja urheilijan polun resurssien kasvussa. Toimiva vammaisurheilijan polku ja valmentajat lähellä urheilijaa ovat edellytys strategian toteutumiselle. Muita ovat yhteinen tapa toimia, sitoutuneet urheilijat 24/7, toimiva päivittäisvalmennus, osaavat ja jatkuvasti itseään kehittävät toimijat, toimintaympäristön saavutettavuus, verkostojen välinen yhteistyö, kansainvälisyys, riittävä resursointi niin talouden kuin henkilöstön osalta.

Elinsiirron saaneille ja kehitysvammaisille urheilijoille mahdollistetaan kansalliseen ja kansainväliseen kilpailutoimintaan osallistuminen.

Boccia, kuvituskuva