Liike lisääntyi ja harrastuksia löytyi – Valtti-pilotti toi rohkaisevia kokemuksia

Valtti, elukat

Suomen Vammaisurheilun ja -liikunnan toteuttama vammaisten lasten ja nuorten liikkeen lisääntymiseen ja harrastusten löytämiseen tähdänneen Valtti-ohjelman pilottijakso onnistui.

Valtti-ohjelmassa testattiin mallia, jossa henkilökohtainen vammaisliikunnan konsultti tai ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Ohjelma osoittautui jo hakuvaiheessa suosituksi, sillä mukaan haki 367 lasta tai nuorta. Heistä 288 aloitti ohjelman.

Perheiden kokemuksia gradussaan tutkivan Heidi Skantzin väliraportin mukaan toistaiseksi vastanneista perheistä (86) liike oli lisääntynyt 68 prosentilla ja harrastus oli löytynyt 58 prosentilla.

–  Kokeilu on selkeästi ollut menestys jo väliarvioinnin perusteella. Olemme huomanneet, että toimintamalli toimii, ja tätä jatketaan. Teemme tästä pysyvän mallin, Valtin pilottivaiheesta vastannut VAU ry:n tutkimuspäällikkö Aija Saari sanoo.

Kaikissa palautteissa on jo toistaiseksi käynyt ilmi Valttikoordinaattoreiden keskeinen rooli. Viidellätoista paikkakunnalla toimivat Valttikoordinaattorit ovat olleet elintärkeitä. Uusia koordinaattoreita ensivuoden ohjelmaan etsitään jo. Pilottivuosi on tuonut oppia siitä, minkä varaan pysyvä malli kannattaa rakentaa:

– Oppilaitosyhteistyötä systematisoidaan ja laajennetaan. Sen jälkeen tiivistetään yhteistyötä kuntien liikunta- ja koulutoimien kanssa.

Kokeilu on antanut merkittävää tietoa myös ongelmakohdista.

– Oppilaitosyhteistyön lisäksi ratkaistavia asioita on kaksi. Ensiksi meillä on ollut jonkin verran sitoutumisongelmaa sekä Valttien että perheiden osalta. Toiseksi seuratarjontaa täytyy jatkossa saada paremmin kasaan, että Valtille on helposti saatavilla tietoa paikkakunnan liikuntatarjonnasta, keneen olla yhteydessä kokeilujen osalta, Saari sanoo.

Kattavampi raportti pilotin onnistumisesta valmistuu alkuvuodesta.