Elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikolla nähtiin tiedettä, lasten liikuntaa sekä sporttitoreja

Participants of Youth Camp

 

Elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikko jäjestettiin EU-rahoituksen avulla samanaikaisesti Elinsiirron saaneiden EM-kilpailuiden yhteydessä viime kesänä. Tapahtumaviikko koostui kolmesra eri tapahtumakokonaisuudesta.

Elinsiirron saaneille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen järjestettiin liikuntaleiri. Viikolla järjestettiin myös tutkijatyöpajoja elinsiirtoihin ja liikuntaan liittyen sekä elinsiirtoliikunnan symposio. Kolmantena kokonaisuutena järjestettiin pääkaupunkiseudulla Sporttitori-tapahtumia, joiden avulla tuotiin elinsiirtoasiaa tutuksi suurelle yleisölle.

Tapahtumaviikon järjestelyistä vastasi toimivan Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, jonka kanssa tiivistä yhteistyötä tekivät suomalaiset potilasjärjestöt eli Munuais- ja maksaliitto sekä Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE.

Tutkijatyöpajoissa sekä symposiossa oli lähes 30 puhujaa sekä kiitettävä määrä kiinnostunutta yleisöä. Puhujissa oli esimerkiksi tutkijoita, lääkäreitä sekä itse urheilijoita. Tapahtuman tarkoituksena oli lisätä moniammatillista keskustelua ja tarjota foorumi kanssakäymiselle.

Kuusi eri Sporttitoritapahtumaa järjestettiin ympäri pääkaupunkiseutua. Sporttitoreilla pääsi kokeilemaan lukuisia eri urheilulajeja sekä testaamaan liikunnallisia taitojaan. Sporttitorien tärkein päämäärä oli lisätä tietoisuutta elinsiirtotoiminnasta ja oman tahdon ilmaisemisesta elinluovutukseen liittyen.

Lasten leiri keräsi kiitettävästi osallistujia: yli kymmenen perhettä useasta EU-maasta oli mukana. Leiri tarjosi mahdollisuuden liikunnan kokeiluun erityisesti vähän liikkuville lapsille, joilla ei ollut aiempaa kokemusta liikuntaleireistä tai –tapahtumista.

Elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikko oli erittäin onnistunut kokonaisuus.

Teksti: Hannes Penttilä