Valtti-ohjelma kiinnosti SEDY-hankkeen väliseminaarissa Loughboroughssa

Heidi Skantz

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on yksi yhdeksästä kumppanista Euroopan Unionin rahoittamassa SEDY-hankkeessa (Sport Empowers Disabled Youth), jonka väliseminaari järjestettiin 23.–25. tammikuuta Iso-Britannian Loughboroughssa.

Kolmivuotisessa (2015–2017) hankkeessa on mukana seitsemän Euroopan maata ja tavoitteena on etsiä ratkaisuja vammaisten lasten vähäiseen liikunnan harrastamiseen. SEDY-hankkeen merkittävimmäksi kokonaisuudeksi on kohonnut VAU:n Valtti-ohjelma, jota testattiin menestyksekkäästi Suomessa vuonna 2016 noin 200 vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kanssa. Valtti-ohjelmaan osallistuneet lapset ja nuoret saivat oman henkilökohtaisen ”liikuntakonsultin” eli Valtin, jonka johdolla ryhdyttiin etsimään sopivaa liikuntaharrastusta.

Valtti, joka englanniksi kulkee nimellä PAPAI (Personal Adapted Physical Activity Instructor), on herättänyt runsaasti kiinnostusta muissa SEDY-hankkeen kumppaneissa ja parhaillaan pienemmät PAPAI-kokeilut ovat käynnissä Hollannissa, Portugalissa ja Liettuassa.

Professori Nuno Pimenta portugalilaisesta Rio Maiorin ammattikorkeakoulusta tunnusti, ettei alkuun ymmärtänyt, mihin Valttia tarvitaan. Mieli muuttui, kun hän kävi syksyllä Suomessa ja pääsi tutustumaan Lahden alueen Valtteihin ja ohjelmaan osallistuneisiin lapsiin ja nuoriin. Loughboroughn seminaariin Pimenta saapui kahden PAPAI-koordinaatoriksi ryhtyneen opiskelijansa kanssa. Heistä toisella on 15, toisella kaksi ohjattavaa.

– Tämä on todella tärkeää toimintaa. Toivon, että saamme tästä meille Portugaliin pysyvän ohjelman, Pimenta sanoi.

Valtti/PAPAI herätti seminaarissa vilkkaan keskustelun, jota jatkettiin vielä loppupaneelissakin. Inkluusion edetessä kaikissa kumppanimaissa on törmätty samoihin kysynnän ja tarjonnan ongelmiin, joita ei pystytä ratkomaan perinteisillä ohjelmilla. Valtin onnistumisen syyksi arveltiin sitä, että siinä mennään aidosti lähelle liikkujaa ja tuetaan lasta tämän omista lähtökohdista.

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta

Käytännöllisiä työkaluja PAPAI-koordinaattoreille

Emoji-kortit

SEDY-hankkeen seminaarissa oli mukana noin 40 osallistujaa, joista viisi oli suomalaisia. Seminaarin ohessa toteutettiin kaksi työpajaa, joista vastasi Youth Sport Trust. TopSportsAbility-työpajan ohjasi kansainvälisen inkluusioverkkosivuston (The Inclusion Club) perustaja Ken Black. Sen ytimessä on Inclusion Spectrum -ajattelu, jossa erilaisin keinoin voi päästä samaan lopputulokseen. Suomessa siitä on käytetty nimeä inkluusiopiirakka.

Vammaisille ihmisille suunnattuja liikuntaohjelmia on totuttu laatimaan vamman tai toimintakyvyn mukaan. Kuitenkin moni haluaisi harrastaa siellä, missä kaveritkin ovat. Blackin käytännöllinen koulutustyyli teki vaikutuksen myös fysioterapeutiksi valmistuneeseen Niina Tuunilaan.

– Ehkä tärkein oivallus oli, että inkluusion ei tarvitse olla vaikeata ja monimutkaista, vaan jo yksinkertaisilla muutoksilla peleistä ja leikeistä voidaan muokata kaikille avoimia, Tuunila totesi.

Seminaarin Focus Group -työpajasta vastasi Julie Robbins. Youth Sport Trustin kouluttajan Niamh Reillyn kehittämässä ryhmähaastattelumallissa hyödynnetään sosiaalisesta mediasta tuttuja kuvia ja symboleita. Näin saadaan paremmin esiin myös syrjäänvetäytyvien tai puhevammaisten nuorten ajatuksia liikunnasta ja harrastamisesta.

SEDY-hanke kaartuu loppusuoralle

Marije Baart de la Faille-Deutekom

SEDY-hankkeen alku vuonna 2015 oli haastava, koska yhdeksästä kumppanista vain neljällä oli aikaisempaa kokemusta vammaisurheilusta, vammaisten lasten liikuntapalveluista tai soveltavasta liikunnasta. Hankkeen ensimmäinen vuosi oli käynnistelyä ja perustietojen kokoamista.

Hanketta johtava professori Marije Baart de la Faille-Deutekom on joutunut tasapainoilemaan pitääkseen hankekokonaisuuden kasassa. Nyt maakohtaiset tietopaketit on julkaistu, pilotit ovat vauhdissa ja hanke kaartuu viimeiseen vuoteensa. Loughboroughn seminaarissa nähtiin huojentunut projektin johtaja.

– Nyt alkaa näyttää hyvältä. Palaset alkavat loksahdella paikoilleen, Baart de la Faille-Deutekom sanoi.

SEDY-hankkeen loppuseminaari järjestetään Amsterdamissa vuoden lopussa.

SEDY-hankkeen verkkosivut