Valtti-ohjelmaan lähes 350 hakijaa

VAU:n Valtti-ohjelmassa pyritään auttamaan vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria liikuntaharrastusten pariin Valttien eli henkilökohtaisten ohjaajien avustuksella. Valtit ovat pääasiassa liikunnan-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

Kevään haussa Valtti-ohjelmaan haki 347 lasta ja nuorta sekä 263 Valttia, joista muodostetaan alkukesän aikana pareja. Parinmuodostuksen päätteeksi Valtti-ohjelmaan tulee valituksi noin 250 lasta ja nuorta, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin Valtti-ohjelman ensimmäisellä kierroksella vuonna 2016.

– Maantieteellistä epäsuhtaa on jonkin verran: pääkaupunkiseudulla ohjelmaan hakeneita lapsia on selkeästi enemmän kuin Valtteja, mutta Rovaniemellä ja Seinäjoella tilanne on toisinpäin, eli Valtteja on enemmän kuin lapsia, kertoo Valtti-ohjelmaa koordinoiva Nina Peltonen VAU:sta.

Valtti-ohjelma keskittyy parillekymmenelle paikkakunnalle, joissa on ohjelman yhteistyöoppilaitoksia. Vuoden 2016 ohjelmaan nähden uusina paikkakuntina mukaan tulivat Seinäjoki, Mikkeli, Joensuu ja Hyvinkää.

Valttiohjelmaan hakeneista lapsista ja nuorista valtaosa, lähes kaksi kolmasosaa, oli poikia. Isolla osalla hakijoista on erilaisia itsestään huolehtimisen vaikeuksia sekä esimerkiksi puheen tuottamisen ongelmia ja motorisia ongelmia.

Valttien ja ohjattavien yhteiset liikuntakokeilut alkavat syksyllä sen jälkeen, kun Valtit ovat tutustuneet ohjattaviinsa ja laatineet sen pohjalta liikuntakokeilusuunnitelman.

Vuoden 2016 Valtti-ohjelman tulokset olivat positiivisia. Palautteen perusteella kokeilujaksot läpikäyneistä lapsista ja nuorista 54 prosenttia löysi liikuntaharrastuksen ja 61 prosentilla liikkuminen lisääntyi. Lisäksi perheet saivat ideoita ja rohkaisua liikunnan harrastamiseen.

Lisätiedot Valtti-sivustolta