SEDY-hankkeen raportti luotaa soveltavan liikunnan tilannetta

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on ollut mukana kolmivuotisessa EU:n tuella toimivassa Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) -projektissa (2015–2017), jonka viimeinen vuosi on parhaillaan menossa. SEDY-hankeen avulla pyritään saamaan nykyistä useampia vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria liikunnan pariin.

Hollantilaisen ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa on mukana yhdeksän partneria seitsemästä maasta (Hollanti, Suomi, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Liettua, Portugali). VAU:n kehittämä Valtti-ohjelma on SEDY-hankkeen merkittävin tuotos.

SEDY-hankkeen aikana kaikista seitsemästä maasta koottiin englanninkielinen infopaketti, jossa pyrittiin luotaamaan tietoa maiden soveltavan liikunnan tilanteesta. Lisäksi selvitettiin lasten ja nuorten ajatuksia liikuntaan osallistumisesta. Infopakettien ja kyselyn pohjalta laadittiin SEDY-hankkeen raportti, joka on nyt julkaistu ja löytyy hankkeen sivuilta. Sieltä löytyvät myös jo aiemmin julkaistut maakohtaiset infopaketit. Raportti ja Suomen infopaketti löytyvät myös sivun alalaidasta.

– Raportointiin liittyvän kyselyn yhteydessä huomattiin, että pelkkä lomakkeiden kääntäminen eri kielille ei riitä. Myös käsitteistä tarvitaan yhteisymmärrys. Perinteisten tutkimusmenetelmien tueksi tarvitaan työkaluja vammaisten lasten oman äänen ja mielipiteen kuulemiseen, toteaa VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari, joka on SEDY-hankkeen yhteyshenkilö Suomessa.

Eri maissa vammaisuutta ja vammaisten henkilöiden osallistumista kuvaavaa tietoa kootaan ja tilastoidaan eri tavoin. Esimerkiksi Suomesta ei ole saatavissa luotettavaa tietoa liikuntaan osallistuvien vammaisten lasten ja nuorten määristä.

– Tämä SEDY-hankkeen raportti ja maakohtaiset infopaketit ovat merkittäviä juuri sen takia, että tämän kaltaista tietoa ei ole kootusti ollut saatavilla, saati käännettynä englanniksi, Saari sanoo.

SEDY-hankkeen infopaketit on koottu, pilotti-hankkeet – joista siis VAU:n Valtti-ohjelma oli yksi – on viety läpi, muiden maiden hyviin käytäntöihin on tutustuttu ja nyt edessä on vielä kokonaisuuden arviointi. SEDY-hankkeen loppuseminaari järjestetään 29.11.–1.12. Hollannin Amsterdamissa. Lisätietoja seminaarista on luvassa elokuussa.