Koululiikunta: Liikunnasta vapauttaminen ei ole ratkaisu

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus osallistumiseen, oppimiseen ja onnistumisen kokemiseen koulun liikuntatunneilla. Vammaisen lapsen kohdalla sen toteutuminen edellyttää usein joko tehostettua tai erityistä tukea. Tutustu VAU:n tietopakettiin, johon on koottu ohjeita kolmiportaisen tuen käytännöistä koululiikunnan arviointiin. Mukana myös vinkkejä siihen, miten liikunnanopetusta voidaan monipuolistaa ja elävöittää. Asiantuntijana on toiminut Terhi Huovinen Jyväskylän yliopistosta. Vahva lukusuositus sekä vanhemmille että liikuntaa opettaville!  

Linkki Koululiikunnan tueksi -tietopakettiin