Käytännönläheistä ohjaajakoulutusta kaikille avoimesta toiminnasta kiinnostuneille

VAU järjestää yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) kanssa kaksiosaisen Liikuntaa kaikille -koulutuksen 25. helmikuuta ja 11. maaliskuuta 2014 Helsingissä, Ruskeasuon koululla (Tenholantie 15). Osallistua voi joko kumpaankin osuuteen tai vain toiseen.

Koulutus on suunnattu kaikille liikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille, niin vapaaehtoisille seuroissa ja kerhoissa kuin myös päiväkodeissa, kouluissa ja asuntoloissa työskenteleville.

Ensimmäinen osa 25.2. käsittelee liikunnan ohjaamisen perusasioita heterogeenisessä ryhmässä, jossa voi olla mukana eri tavoin vammaisia liikkujia. Toisessa osassa, 11.3., tutustutaan helposti toteutettaviin matalan kynnyksen liikuntapeleihin ja -leikkeihin sekä näiden soveltamiseen erilaisille liikkujille.

ESLU:n kanssa toteutettavat VAU-työpajakoulutukset liittyvät osaltaan VAU:n aluehankkeeseen, jonka puitteissa pyritään vahvistamaan vammaisurheilu- ja -liikuntaosaamista seuroissa ja tätä kautta mahdollistamaan lisää harrastamisen paikkoja vammaisille liikkujille.

Lisätiedot VAU-työpajakoulutuksista.

Tulevia VAU-työpajakoulutuksia:

4.2.2014 Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry (PSL)

  • Työpaja 4 Liikuntaa kaikille, ilmoittautumiset 28.1. mennessä.

25.2.2014 Helsinki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (ESLU)

  • Työpaja 4a Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toimiminen, ilmoittautumiset ja lisätiedot.

11.3.2014 Helsinki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (ESLU)

7.4.2014 Helsinki, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

  • Työpaja 5a Valmentaminen vammaisurheilussa/Valmennuksen erityispiirteitä, ilmoittautumiset 21.3. mennessä

7.5.2014 Jyväskylä, VAU ry ja Jyväskylän kaupunki

  • Työpaja 4a Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toimiminen, ilmoittautumiset ja lisätiedot

8.5.2014 Jyväskylä, VAU ry ja Jyväskylän kaupunki

  • Työpaja 4b Liikuntaa kaikille/Pelit ja leikit tutuiksi, ilmoittautumiset ja lisätiedot

18.10.2014 Kouvola, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry