Käytännönläheistä ohjaajakoulutusta Jyväskylässä 7.-8.5.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää kaksi käytännönläheistä ohjaajakoulutusta Jyväskylässä 7.–8. toukokuuta 2014. Molemmat koulutukset järjestetään Kuokkalan Graniitissa (Pohjanlahdentie 12) klo 17.00–20.00.

Keskiviikkona 7. toukokuuta järjestetään kolmituntinen VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toimiminen -koulutus. Torstaina 8. toukokuuta on vuorossa niin ikään kolmituntinen VAU-työpaja 4b: Liikuntaa kaikille/Pelit ja leikit tutuiksi. Kouluttajana molemmissa koulutuksissa toimii kokenut vammaisurheilun ja erityisliikunnan osaaja, VAU:n Nina Peltonen.

Ohjaajana toimiminen -koulutuksessa pyritään siihen, että koulutuksen käynyt henkilö 1) ymmärtää hyvän suunnittelun merkityksen liikuntatuokion toteutuksessa, 2) osaa toteuttaa selkeän ja jäsennellyn liikuntatuokion, 3) kykenee soveltamaan toimintaa tarpeen mukaan sekä 4) hahmottaa inkluusion kirjo -ajattelumallin ja osaa soveltaa sitä käytäntöön.

Pelit ja leikit tutuiksi -koulutuksessa tavoitteena on, että koulutuksen käynyt henkilö 1) osaa ohjata erilaisia matalan kynnyksen liikuntapelejä ja -leikkejä sekä motorisia harjoitteita ja 2) kykenee soveltamaan toimintaa osallistujien tarpeiden mukaiseksi.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot