Urheiluopistojen esteettömyyskartoitukset valmistuvat - Osa opistoista ryhtyi heti töihin

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry teki vuoden 2013 aikana esteettömyyskartoituksen kaikista Suomen 14 liikunnan koulutuskeskuksesta. Yleiskielessä koulutuskeskuksista puhutaan usein urheiluopistoina.

Kukin koulutuskeskus on saanut oman esteettömyyskartoitusraporttinsa. Raporttien perusteella tehty yhteenveto (Kilpelä & Saari) on ladattavissa VAU:n verkkopalvelusta.

Kartoitushankkeen tavoitteena oli tuottaa sen rahoittajalle eli opetus- ja kulttuuriministeriölle kokonaiskuva opistojen keskeisimmistä esteettömyysongelmista.

Puutteet opasteissa ja induktiosilmukan käyttömahdollisuudessa olivat kaikille opistoille yhteisiä ja suhteellisen edullisesti korjattavia ongelmia. Varsin monessa opistossa oli tiloja, joihin ei ole esteetöntä pääsyä pyörätuolilla. Esteettömiä wc-tiloja ei ole tarpeeksi tai niiden sijainnissa ja varustelussa on puutteita.

– Yleisesti ottaen opistoilla ei vielä ymmärretä palveluketjuajattelua. Ei riitä, että palvelupiste ja yksittäinen liikuntatila ovat esteettömät. Liikuntatilasta tulee olla myös esteetön pääsy puku- ja pesutiloihin, varastoon ja vessaan, selvittää hankkeen vetäjänä toiminut VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari.

Kuuden opiston kartoituksista vastannut apuvälineneuvoja Jukka Parviainen painottaa asenteen merkitystä.

– Joissakin opistoissa ajatellaan hieman vanhanaikaisesti, että esteettömyys koskettaa vain urheilijoita. Jos tuttu vammaisurheilija on löytänyt tavan selvitä opistolla, se riittää.

Sijainnilleen järvien rannoilla, metsien keskellä ja mäkisissä maisemissa opistot eivät luonnollisestikaan voi mitään.

– Oli silti kiva huomata, että osa opistoista, kuten Kisakeskus, Pajulahti ja Kisakallio, käynnistivät esteettömyysmuutokset heti kartoittajien käynnin jälkeen, Parviainen toteaa.

”Kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet”

Aija Saari perustelee kartoitusten tarvetta sillä, että liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt eivät enää liiku pelkästään omissa erityisryhmissään, vaan siellä missä muutkin ihmiset. Opistojen on oltava muutoksessa mukana. Esteettömyys on myös satsaus tulevaisuuteen. Se parantaa kilpailukykyä, koska se hyödyttää kaikkia asiakkaita, painottaa Saari.

– Meillä on valtavan hieno alueellisesti ja valtakunnallisesti palveleva urheiluopistoverkosto. Liikunnan koulutuskeskuksissa koulutetaan tulevia liikunnanohjaajia, järjestetään kursseja, virkistäydytään ja urheillaan. Kaikilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella, harjoitella ja osallistua.

Hankkeen yhteydessä testattiin Invalidiliitossa kehitetyn ESKEH-kartoitusmenetelmän soveltuvuutta liikuntatilojen esteettömyyskartoituksiin. Tutkimushankkeen asiantuntijakonsulttina toimi arkkitehti Niina Kilpelä Kynnys ry:stä.

– Kun ESKEH-menetelmää täydennetään VAU:ssa laadituilla liikuntatilojen kartoituskriteereillä, se soveltuu hyvin myös liikuntapaikkojen esteettömyyden kartoittamiseen. Tämä kuitenkin edellyttää, että kartoittajat ovat koulutettuja ja hallitsevat myös vammaisurheilun ja -liikunnan olosuhdevaatimuksia.

Opistojen pääkartoittajina toimivat Ari Aalto, Piia Jolla ja Jukka Parviainen. Opistokohtaisiin kartoituksiin osallistui 12 koulutettua esteettömyyskartoittajaa.

Kilpelä Niina & Saari Aija 2014

Liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyskartoitukset

Lisätiedot