EU:n Erasmus+ -ohjelma pyrkii edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia urheilussa

Huhtikuun alussa Helsingissä järjestetyn EU and Sports for Disabled People -seminaarissa keskusteltiin EU:n roolista vammaisurheilussa ja urheilun inkluusiohaasteista.

Yksi tilaisuuden kärkipuhujista, Euroopan komission urheiluyksikön virkamies Bart Ooijen muistutti, että vammaisten oikeuksia koskeva YK-sopimus ja EU:n vammaisstrategia velvoittavat myös urheilun toimijoita.

– YK-sopimus mahdollistaa myös elinvoimaisen vammaisurheilun säilymisen. Artikla 30:n mukaisesti vammainen liikkuja voi valita harrastaako vammaisurheilua omassa erityisryhmässään vai liikkuuko vammattomien joukossa, Ooijen sanoi.

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan EU:n Erasmus+ -ohjelma, joka on koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen yhteinen – kokonaissummaltaan peräti 14,8 miljardin euron – ohjelma, josta on 265 miljoonan potti varattuna urheilun ja liikunnan tapahtumiin ja kehittämishankkeisiin.

EU on aiemminkin tukenut liikunnan ja urheilun projekteja eri ohjelmien kautta. Vammaisurheilun ja -liikunnan kannalta Ooijen nimeää keskeisiksi kehittämishaasteiksi paikalliset yhteisöt ja urheiluseurat, ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen sekä etenkin vaikeavammaisten naisten osallisuuden urheilussa. Uudessa Erasmus+ -ohjelmassa on mahdollisuus oppia toisilta ja levittää hyviä käytäntöjä.

– Ei kannata tuskailla yksin. Ongelmaan, jonka kanssa pähkäilette, on ehkä keksitty ratkaisu jossakin muussa maassa, Ooijen toteaa.

Vaikka urheilun työohjelmassa 2014–2017 ei erikseen mainita vammaisurheilua, kannattaa katsoa otsikoiden taakse, painottaa Ooijen.

– Siellä puhutaan yhdenvertaisista mahdollisuuksista.

Mikä on Erasmus+?

Erasmus+ on koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen yhteinen ohjelma. Ohjelmakauden rahoitus on yhteensä 14,8 miljardia euroa, josta urheilun alaohjelman osuus on 265 miljoonaa. Vuonna 2014 urheilulle on jaossa 19,3 miljoonaa euroa, ja keskimäärin urheilun vuosittainen osuus on 38 miljoonaa euroa. Ohjelmasta tuetaan tapahtumia ja kumppanuuksia, jotka liittyvät

  • urheilun loukkaamattomuuteen ja koskemattomuuteen (integriteetti), kuten dopingin, ottelumanipulaation, väkivallan, suvaitsemattomuuden ja syrjinnän torjunta.
  • urheilun hyvän hallinnon ja urheilijoiden kaksoisurien edistäminen
  • urheilun vapaaehtoistoiminnan, sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja terveyttä edistävän liikunnan lisääminen
  • kaikkien yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen urheilussa

Kansallisesti ohjelman toimeenpanosta tiedottaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Lisätiedot: www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus