Löydä oma seura -palvelu auttaa tukea tarvitsevia liikunnan pariin

Löydä oma seura

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on julkaissut verkkosivuillaan uuden Löydä oma seura -palvelun.

Löydä oma seura -palvelusta voi hakea niitä urheiluseuroja, paikallisyhdistyksiä, kunnan liikuntavuoroja ja muita toimijoita, joilla on valmiuksia ja halua ottaa mukaan toimintaansa vammaisia ja tukea tarvitsevia harrastajia. Toimijoita voi palvelusta hakea muun muassa sijainnin, lajin ja toiminnan kohderyhmän mukaan.

Palvelu tarjoaa ratkaisuja niin sanottuun kysynnän ja tarjonnan ongelmaan, jossa yhtäältä vammaiset ja tukea tarvitsevat henkilöt eivät löydä urheilu- ja liikuntatarjonnasta itselleen sopivaa harrastusta ja toisaalta vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan toimintaa tarjoavat tahot eivät löydä toimintaansa riittävästi harrastajia.

Siinä missä vammattomat henkilöt voivat käytännössä valita haluamansa liikuntaharrastuksen koko olemassa olevasta tarjonnasta, on vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden pyrittävä löytämään tahot, joilla on valmiuksia vastata heidän tarpeisiinsa. Tiedot näistä tahoista ovat pirstaleina ympäriinsä, ja tähän Löydä oma seura -palvelu tuo parannusta.

Löydä oma seura -palveluun on koottu seuroja ja muita toimijoita kolmen vuoden ajan, mutta listaus täydentyy edelleen jatkuvasti. Erityisesti kuntien omia ryhmiä ja paikallisten vammaisyhdistysten liikuntaryhmiä palveluun kaivataan lisää, mutta varmasti myös urheiluseuratarjonnasta löytyy edelleen puutteita. Löydä oma seura -palveluun voi ilmoittaa uusia toimijoita tai päivittää olemassa olevan toimijan tietoja yksinkertaisella sähköisellä lomakkeella.

Löydä oma seura -palveluwww.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura

Uuden toimijan ilmoittaminen tai vanhan toimijan tietojen päivittäminenhttps://www.webropolsurveys.com/S/F150E4D426F7247E.par

Löydä oma seura -palvelun eri hakukohdat

Sijainti

  • Sijainniksi voi kirjoittaa paikkakunnan nimen, postinumeron tai kokonaisen osoitteen. Hakukentän yläreunassa on myös Lähellä minua -painike, jolloin palvelu hakee toimijat, jotka ovat lähellä sen hetkistä sijaintiasi.

Laji

  • Kohdasta voi hakea haluamaansa urheilu- tai liikuntalajia. Toistaiseksi haettavat lajit painottuvat urheilulajeihin, mutta lajilista päivittyy sitä myötä, kun palveluun tulee uusia toimijoita.

Kohderyhmä/vammaryhmä

  • Tällä hetkellä hakukohdassa on kahdeksan vaihtoehtoa: 1) Autismin kirjo, 2) Elinsiirron saaneet, 3) Kehitysvammaiset, 4) Kuulovammaiset, 5) Liikuntavammaiset, 6) Näkövammaiset, 7) Oppimisvaikeudet ja 8) Pitkäaikaissairaat. Tämä hakukohta on kaikista monitulkintaisin ja vaikeimmin rajattavissa. Esimerkiksi kohta Liikuntavammaiset pitää sisällään hyvin laajan kirjon pyörätuolinkäyttäjistä aina lyhytkasvuisiin henkilöihin. Kohta Oppimisvaikeudet puolestaan käsittää henkilöt, joilla on motoriikkaan, tarkkaavuuteen, hahmottamiseen ja kieleen liittyviä haasteita.

Ikäluokat

  • Kohdassa voi valita hakeeko lapsille ja nuorille vai aikuisille suunnattua toimintaa.

Tarkennettu haku -painike avaa lisää hakukriteereitä:

Toiminnan painopiste

  • Kohdassa voi valita hakeeko harrastamiseen vai kilpaurheiluun painottuvaa toimintaa

Yhdessä vai erikseen

  • Kohdassa voi valita haluaako mieluummin erityisryhmätoimintaa vai avointa ryhmää. Avoin ryhmä tarkoittaa pääasiallisesti sitä, että seuralla on valmiuksia ottaa vammaisia tai tukea tarvitsevia harrastajia osaksi seuran yleisiä harjoitusryhmiä.

Kunta

  • Kunta-haku poikkeaa Sijainti-hausta siinä, että Kunta-haulla palvelu näyttää vain valitun kunnan tarjonnan, Sijainti-haussa puolestaan näytetään myös muualla lähialueella olevia toimijoita.