Järjestökentän muutokset puhuttivat VAU:n valtuuston kokouksessa

VAU:n liittovaltuusto kokoontui lauantaina 26. huhtikuuta Airport Congress Centerissä Vantaalla. Ennen valtuuston kokousta järjestettiin seminaari liikuntajärjestöjen muutoksista.

Seminaarin alustajana toimi Valon pääsihteeri Teemu Japisson, joka kertoi taustoja uusimmalle uudistukselle, jonka seurauksena Valon ja Suomen Olympiakomitean yhteistyötä syvennetään entisestään.

Japisson korosti uudistumisen tarvetta, sillä järjestötoiminnan vaarana on, että järjestöstä tulee asiaa tärkeämpi.

– Liikuntajärjestöjen pitää muistaa, että liikkujan ja urheilijan tulee olla keskiössä, Japisson muistutti VAU:n valtuutettuja.

Valtuutetut puolestaan toivoivat Valon muistavan myös haja-asutusalueella asuvat liikkujat. He muistuttivat Japissonia myös siitä, että kaikista ei tule kilpaurheilijoita ja että terveysliikunnan merkitys on todella suuri.

Seminaarissa kuultiin myös Jukka Parviaisen yhteenveto VAU:n toteuttaman liikunta- ja urheiluopistojen esteettömyyskartoitusten toteutuksesta sekä jatkossa toteutettavasta olosuhdetyöstä. Seminaariväen keskustellussa nousi esiin, että Suomessa tullaan remontoimaan paljon liikuntapaikkoja tulevien vuosien aikana, ja näiden kohteiden osalta esteettömyys tulisi huomioida entistä paremmin.

"Hallinnon oltava riittävän kevyt"

Valtuusto vahvisti vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päätti vastuuvapaudesta liiton hallituksella. Samalla vahvistettiin myös kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Valtuusto valitsi ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan esitystä hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä valtuuston puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä. Toimikunta tulee pyytämään VAU:n varsinaisilta jäseniltä esityksiä valittavista henkilöistä oman esityksensä pohjaksi. Valinnat tehdään vuoden 2015 keväällä järjestettävässä liittokokouksessa.

Ehdollepainotoimikuntaan valittu, tällä hetkellä toista kauttaan VAU:n hallituksessa toimiva Allan Pynnönen kuvasi tulevaa tehtävää haastavaksi:

– Nykyisessä hallituksessa olemme joutuneet tiukkoihin tilanteisiin. Tulevan hallituksen ja valtuuston pitää pystyä elämään ajassa ja viemään VAU:ta eteenpäin muuttuvassa järjestökentässä.

Pynnösen lisäksi ehdollepanotoimikuntaan valittiin Helena Suosalmi, Harri Ivonen ja Jari Laurén. Toimikunnan sihteerinä toimii VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

VAU:n valtuuston puheenjohtaja Markku Möttönen palasi loppupuheenvuorossa vielä menossa olevaan sääntömuutokseen.

– Hallinnon roolia on mietittävä vielä uudelleen. Jotta järjestö toimisi niin kuin nykypäivänä pitää toimia, hallinnon tulee olla riittävän kevyt, Möttönen kertasi jo edellisessä valtuuston kokouksessa esille noussutta tarvetta sääntömuutokseen.