SEDY-hanke päättyi, mitä opittiin?

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU oli mukana kansainvälisessä SEDY-hankkeessa (Sports Empowers Disabled Youth), jossa oli tavoitteena lisätä 6–23-vuotiaiden vammaisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Vuosi 2017 oli hankkeen viimeinen vuosi.

SEDY-hanketta (2015–2017) koordinoi hollantilainen ammattikorkeakoulu Amsterdam University of Applied Sciences, ja sen rahoitus tuli EU:n Erasmus Plus Sport -ohjelman kautta. Yhteistyössä oli mukana kaikkiaan yhdeksän partneria seitsemästä maasta (Hollanti, Suomi, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Liettua, Portugali). 

SEDY-hankkeessa lähdettiin etsimään ratkaisumalleja kysynnän ja tarjonnan ongelmiin. Kumppanimaissa oli huomattu, että vammaiset lapset osallistuvat liikuntaan vähemmän ja harvemmin kuin vammattomat. Tavoitteena oli selvittää syitä vähäisempään harrastamiseen ja löytää keinoja, joilla erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikkuminen lisääntyy.

Hankkeen kehittämistyö jakautui kolmelle vuodelle. Ensimmäiseksi koottiin perustietoja osallistujamaiden liikuntajärjestelmistä, soveltavan liikunnan rahoituksesta ja erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntapalveluista. Seuraavaksi kehitettiin pilotteja ja tutustuttiin muiden hyviin käytäntöihin. Lopuksi arvioitiin hankkeen tulokset.

Tietopohja lasten liikkumisesta vahvistui

Maista, joissa seurantatietoa on olemassa, huomattiin, että vammaiset lapset todellakin osallistuvat vähemmän liikuntaan kuin vammattomat ikätoverit. Koottu tieto julkaistiin maakohtaisina tietopaketteina, joka esimerkiksi Suomen osalta sisältää tietoa soveltavan liikunnan toimijoista, rahoituksesta, ohjelmista ja tutkimuksista. Tietopaketteja koottaessa ja vertailtaessa huomattiin, että eri maiden liikuntajärjestelmien erot ovat suuria. Esimerkiksi rahoitusta on lähes mahdotonta vertailla maiden välillä. Eri maista tarvitaan systemaattisesti yhteisesti sovituilla käsitteillä ja menetelmillä koottua tietoa.

– Suomi oli yksi niitä maita, joista tutkimustieto vammaisten lasten ja nuorten määristä, harrastamisesta ja fyysisestä aktiivisuudesta oli puutteellista, sanoo VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari.

Suomen (englanninkielinen) infopaketti löytyy täältä.

Minä päätän ja valitsen (”my voice, my choice”)

Lasten osallisuus nostettiin keskiöön. Brittiläinen Youth Sports Trust on menestyksekkäästi käyttänyt nuorten focus group -haastattelujen tukena erilaisia naamakortteja ja hymiöitä, jotta myös tukea tarvitsevat nuoret saavat äänensä kuuluviin. VAU:n Valtti-ohjelmassa hymiöt palvelivat Valtin ja ohjattavan välistä kommunikaatiota. Lasten liikuntakokemuksia yritettiin koota näkyville myös haastattelujen ja esimerkiksi Valtti-kokeilujen valokuvien avulla.

– Huomasimme, että vammaisten lasten ja nuorten oma ääni ohitetaan liian usein, joko siksi että avustajilla on liian kiire tai siksi että vanhemmat ja terveydenhuoltohenkilöstö ovat tottuneet tekemään päätöksiä lapsen puolesta, Saari toteaa.

Lisää aiheesta oheisessa uutisessa.

Valtti-pilotti onnistui yli odotusten

Hankkeen tuloksista keskeisin on VAU:n kehittämä Valtti-toimintamalli. Pilotin toteuttamisessa 2016 oli mukana 19 oppilaitosta eri puolilla Suomea sekä noin 300 lasta ja saman verran Valttina toimineita opiskelijoita. Kokeilujakson läpikäyneistä 54 % löysi harrastuksen ja 61 % liikkui ohjelman seurauksena enemmän kuin ennen.

Aija Saari selittää menestystä sillä, että tämän tyyppiselle toiminnalle oli tarve.

– Ennen vammaiset lapset kävivät erityiskouluja ja ohjattiin omiin erityisryhmiinsä. Nykyään enemmistö käy omaa lähikoulua ja haluaa harrastaa siellä missä muutkin kaverit ovat. Tässä muutosvaiheessa harrastukset eivät kuitenkaan ole helposti löydettävissä. Tästä puhutaan kysynnän ja tarjonnan ongelmana.

Valtin avulla testattiin mallia, jossa tukea tarvitseva lapsi saa opiskelijasta oman ohjaajan, Valtin. Samalla opiskelija saa kokemusta ja opintopisteitä. Seuratkin innostuivat. Kun lapsi tulee kokeilemaan harrastusta oman Valtin kanssa, se ei tunnu valmentajien mielestä niin pelottavalta.

Harrastuksen löytymistä edesauttoi, että osallistuja sai itse päättää mitä haluaa kokeilla.

Valtti jatkuu ja leviää Eurooppaan

Valtti jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin 2017–2019. Toiminnan ankkuroituminen vakiintuneeksi käytännöksi on yksi hankkeiden onnistumisen arviointikriteereistä myös EU:ssa, joten jatkorahoitus on hankkeelle plussaa.

Valtti-toimintamallille oli tarve sekä Suomessa että SEDY-projektin kumppanimaissa. Valtti on englanniksi Personal Adapted Physical Activity Instructor eli PAPAI.

– Papai-nimi herätti hilpeyttä, koska se kuulosti Kippari-Kallelta (englanniksi Popeye). Ja Kippari-Kallehan on tunnetusti vahva, ja esittelee mieluusti pinaatin syönnillä hankittua massiivista hauistaan, Saari sanoo.  

Osana pilottia VAU:ssa laadittiin englanninkielinen käsikirja (PAPAI-handbook), jonka pohjalta toimintamallia testattiin myös Hollannissa, Liettuassa ja Portugalissa, mutta light-versiona. ”Kevyt-Valtti” tarkoittaa että sitä testattiin vain yhden tai kahden oppilaitoksen opiskelijoiden voimin.

Hollannissa ohjelma jatkuu Olympiakomitean tuella. Opiskelijat järjestävät kokeilutapahtumia, joista kiinnostuneet voivat hakeutua paikalliseen valtti-ohjelmaan.

– Portugalissa ja Liettuassa Valtti-kokemukset eivät olleet yhtä positiivisia kuin Suomessa ja Hollannissa. Käsittääkseni syy oli tarjonnassa. Urheiluseurat eivät olleet kiinnostuneita ottamaan toimintaansa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Inkluusion prosessit näyttäisivät etenevät eri tahtiin Euroopan eri maissa, Saari toteaa.

– Toisaalta on mukava huomata, että Valtti-toimintamallista ollaan kiinnostuneita Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Olen lähettänyt englanninkielistä tietoa Saksaan, Belgiaan, Tanskaan, Ranskaan ja Englantiin.

PAPAI-käsikirja löytyy täältä

Muita tuloksia

  • SEDY:ssa mukana olo laajensi VAU:n kansainvälisiä verkostoja ja toi tärkeää oppia EU-rahoituksesta. Se rohkaisi VAU:ta hakemaan Erasmus Plus Sport -tukea eurooppalaisen elinsiirtoliikunnan viikon järjestämiseen vuonna 2016.
  • Lisäksi Valtti on vahvistanut kuvaa Suomesta yhtenä soveltavan liikunnan kärkimaana.
  • VAU:n Löydä oma seura -palvelun kehittäminen sai sysäyksen Valtti-ohjelmasta. Palvelua kehitettiin ja laajennettiin, jotta esimerkiksi Valttien on jatkossa helpompi löytää soveltavan liikunnan harrastuspaikkoja. Vastaavia palveluita on myös esimerkiksi Hollannissa ja Ranskassa.

Kohti SEDY kakkosta?

– SEDY onnistui, jopa vastoin odotuksiani. Hankkeen jatkoa työstetään parhaillaan. Tarkoituksena on levittää Valttia uusiin maihin, kehittää verkkopohjaisia harrastustarjonnan palveluita ja kouluttaa liikunnan palvelun tarjoajia. On helpompaa lähteä uuteen hankehakuun, kun emme enää ole toisillemme tuntemattomia. Hankehallintokin alkaa olla hallussa. Lisäksi uudella kierroksella voi valita vain ne kumppanit, joiden kanssa kehittämistyö sujuu, saari selvittää

Lisätiedot Valtti-ohjelmastawww.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti

Lisätiedot SEDY-hankkeesta (englanniksi)www.hva.nl/kik/projecten/content/projecten-kracht-van-sport/sedy-project.html