Valtti-ohjelma on lisännyt vähän liikkuneiden erityislasten liikunnan harrastamista

Jumppaa

Tiistaina 12.6. klo 12.00, Sporttitalo, 4. krs., Valimotie 10, 00380 Helsinki

Laurea Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijan Jouni Karppisen opinnäytetyön ”Valtti-ohjelman tulokset ja vaikutus erityislasten ja -nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaharrastuksen löytymiseen vuosina 2016–2017” esitys järjestetään Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n tiloissa Sporttitalon 4. kerroksessa. Tilaisuuteen mahtuu noin kymmenen kiinnostunutta. Ilmoittautuminen 11.6. mennessä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suurin osa nykylapsista ja -nuorista ei liiku riittävästi, osoittavat useat tutkimukset. Erityislasten ja -nuorten liikkuminen on vieläkin vähäisempää. Liikkuminen olisi heidän kohdallaan erityisen tärkeää, sillä se edistää ja ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä sekä tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja parantaa elämänlaatu ja omatoimisuutta.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU lähti vuonna 2016 etsimään tähän ongelmaan ratkaisua käynnistämällä Valtti-ohjelman, jossa erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret saavat avukseen oman henkilökohtaisen liikunnan pariin saattajan, eli Valtin. Valtit ovat pääasiassa opiskelijoita, joille ohjelmaan osallistuminen on osa heidän opintojaan. Tänä vuonna kolmatta kertaa järjestettävään Valtti-ohjelmaan voivat hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopivaa liikuntaharrastusta.

Helsinkiläinen Jouni Karppinen teki Laurea Ammattikorkeakoulun fysioterapian opinnäytetyön otsikolla Valtti-ohjelman tulokset ja vaikutus erityislasten ja -nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaharrastuksen löytymiseen vuosina 2016–2017. Opinnäytetyön tuloksia on arvioitu ohjelmaan osallistuneiden lasten ja nuorten näkökulmasta mittaamalla liikunnan harrastamista ja fyysistä aktiivisuutta sähköisellä kyselytutkimuksella. Valtti-ohjelmaan vuonna 2017 hakeneiden henkilöiden harrastuksen löytymistä ja fyysistä aktiivisuutta on vertailtu kahtena ryhmänä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat oman Valtin saaneet ja toiseen ryhmään ilman Valttia jääneet. Lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin vuonna 2016 Valtti-ohjelmaan osallistuneiden harrastuksen ja fyysisen aktiivisuuden pysyvyyttä.

Vuonna 2017 Valtti-ohjelmaan osallistuneista lapsista ja nuorista 43 prosenttia ilmoitti liikkumisen määrän lisääntyneen paljon tai jonkin verran ja 35 prosenttia löysi harrastuksen, jota oli jatkanut säännöllisesti. Myös niistä, jotka eivät olleet löytäneet harrastusta heti, 64 prosenttia ilmoitti saaneensa idean tai harrastuksen, jonka aikoi aloittaa myöhemmin. Kaikkiaan vastanneita oli 151 (vastausprosentti 57). Heistä 78 prosenttia suosittelisi Valtti-ohjelmaa muille ja 71 prosenttia hakisi ehdottomasti uudelleen mukaan ohjelmaan.

Ilman Valttia vuoden 2017 ohjelmassa jääneistä lapsista ja nuorista yhdelläkään ei ollut liikkumisen määrä lisääntynyt paljon. Jonkin verran liikkuminen oli lisääntynyt 15 prosentilla vastaajista. Sen sijaan 41 prosenttia ilmoitti liikkumisen määrän vähentyneen jonkin verran tai paljon. Ilman Valttia jääneiden kyselyn vastausprosentti oli 39 (n=39).

Seurantakyselyyn, joka oli suunnattu vuoden 2016 Valtti-ohjelmaan osallistuneille, vastasi 98 henkilöä (vastausprosentti 39). Yli puolet vastaajista (52%) ilmoitti liikkumisen lisääntyneen paljon tai jonkin verran verrattuna Valtti-ohjelmaa edeltäneeseen aikaan. Joka kolmas vastaaja ilmoitti löytäneensä säännöllisen harrastuksen ja jatkaneensa sitä.

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta TÄÄLTÄ