Valtti-ohjelmaan 300 hakijaa – Super-Valtit auttamaan pääkaupunkiseudun Valtti-pulaan

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Valtti-ohjelmassa pyritään auttamaan vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria liikuntaharrastusten pariin Valttien eli henkilökohtaisten ohjaajien avustuksella. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita.

Kevään haussa Valtti-ohjelmaan haki 300 lasta ja nuorta. Heistä arviolta noin 250 tulee saamaan itselleen Valtin tai Valtti-parin. Myös Valtti-ohjelman kahtena aiempana vuonna 2016 ja 2017 pystyttiin mukaan ottamaan noin 250 lasta ja nuorta.

Valtti-ohjelma keskittyy reilulle parillekymmenelle paikkakunnalle, joissa on ohjelman yhteistyöoppilaitoksia. Paikkakunnat ja -alueet on listattu tiedotteen lopussa.

Valtti-ohjelmalla on havaittu olevan merkitystä paitsi erityislasten ja -nuorten liikkumiseen lisäämisessä myös syrjäytymisen ehkäisyssä.

– Hakemuksissa nousi esille, että perheiden tavoitteena on löytää uusi harrastus ja toivotaan myös löytyvän uusia ystäviä Valtti-ohjelman avulla, kertoo Valtti-ohjelmaa koordinoiva Nina Peltonen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:sta.

Valtti-ohjelmaan hakeneiden lasten ja nuorten sukupuolijakaumassa on selkeä vinouma. Aiempina kahtena vuonna poikia on ollut noin kaksi kolmasosaa hakijoista, nyt suhde oli jo lähempänä kolmea neljäsosaa (220/300).

– Tähän meidän on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, keksiä keinoja tyttöjen kannustamiseksi mukaan, Peltonen pohtii.

Pääkaupunkiseudulla ongelmana oli edellisvuosien tapaan se, että Valtiksi ilmoittautuneita opiskelijoita oli huomattavasti vähemmän kuin ohjelmaan hakeneita lapsia ja nuoria. Valtti-ohjelmaa koordinoiva VAU pyrkii ratkomaan Valtti-vajetta palkkaamalla liikunta- tai vapaa-ajanohjaajakoulutuksen saaneita vammaisia henkilöitä ns. Super-Valteiksi, joilla on useampia Valtti-ohjattavia.

Noin puolentusinan Super-Valtin joukkoon on lupautunut myös aktiiviurheilijoita, kuten liikuntaneuvojaksi opiskeleva ratakelauksen maailmanmestari Amanda Kotaja ja liikunnanohjaajaksi valmistunut maalipalloilija Miika Honkanen. Pääkaupunkiseudun Super-Valtteja luotsaa VAU:n lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija, ratakelauksen paralympiamitalisti Henry Manni.

Valttien ja ohjattavien yhteiset liikuntakokeilut alkavat syksyllä sen jälkeen, kun Valtit ovat tutustuneet ohjattaviinsa ja laatineet sen pohjalta liikuntakokeilusuunnitelman. 

Valtti-ohjelman keskuspaikkakunnat/-alueet (yhteistyöoppilaitos sulkeissa)

 • Rovaniemi (Lapin AMK)
 • Kemi (Lapin AMK)
 • Oulu (Oulun AMK)
 • Pori (SAMK)
 • Seinäjoki (SeAMK)
 • Kajaani (Kajaanin AMK)
 • Kuopio (Savonia AMK)
 • Mikkeli (XAMK)
 • Joensuu (Karelia AMK)
 • Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto/liikunta & JAMK)
 • Tampere (Tampereen yliopisto/okl & TAMK)
 • Lahti-Heinola (Haaga-Helia AMK, LAMK & Pajulahti)
 • Turku (Turun AMK)
 • Espoo-Helsinki-Vantaa (Laurea AMK, Arcada AMK, Metropolia AMK)
 • Imatra
 • Mäntsälä (Keuda)
 • Vaasa (VAMK & Åbo Akademi)

Lisätiedot Valtti-ohjelmastawww.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti