Erityisliikunta seuroissa etenee hitaasti – Suurimpina syinä ohjaajapula ja kysynnän puute

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry toteutti keväällä 2014 seurakyselyn. Kyselyssä selvitettiin, onko urheiluseuroissa erityisliikkujia tai vammaiskilpaurheilijoita, millaista toimintaa seurat järjestävät sekä mikä mahdollistaa tai estää erityisliikunnan järjestämisen tai vammaisten liikkujien mukaan ottamisen.

Seurakysely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa VAU:n ja liikunnan aluejärjestöjen kehittämishanketta, joka käynnistyi vuonna 2013. Kysely lähetettiin liikunnan aluejärjestöjen kautta noin tuhanteen seuraan. Kyselyyn vastasi 221 seuraa. Kaikkiaan Suomessa arvioidaan olevan noin 6 000–10 000 urheiluseuraa.

Hieman alle puolessa (40 % / n=89) vastanneista seuroista järjestetään erityisliikuntaa tai niissä on mukana vammaisia henkilöitä. Suurin osa (70%) järjestetystä erityisryhmätoiminnasta on suunnattu lapsille ja nuorille. Erityisliikunnan tai vammaisurheilun ryhmiä on eniten voimistelun, jalkapallon, salibandyn, uinnin, judon, koripallon ja taitoluistelun seuroissa. Yksittäisistä vammaryhmistä useimmin mainittiin kehitysvammaisille suunnattu toiminta.

”Ei ole kysytty”

Suurin este toiminnan järjestämiselle on ohjaajien ja valmentajien vähäisyys. Kiinnostusta kuitenkin on, sillä 140 (63 %) seuraa on kiinnostunut järjestämään toimintaa erityisryhmille, jos olisi ohjaajia ja ”jos tiedettäisiin mitä tehdä”. Seurat eivät tiedä, mistä lähteä liikkeelle ja mitä erityisryhmien kanssa toimiessa pitää huomioida.

Voidakseen järjestää toimintaa erityisryhmille seurat kertovat tarvitsevansa lisää ohjaajia (61%), osaamista (47%), avustajia (43%), esteettömiä tiloja (26%) ja apuvälineitä (20%). Lisäksi ne kaipaavat tietoa vammaisurheilusta, tukea oman lajin soveltamiseen ja apua lajin markkinointiin. Tukea seurat toivovat löytävänsä läheltä. Paikalliset vammais- ja kansanterveysyhdistykset, oman kunnan liikuntatoimi ja VAU mainitaan luontevimmiksi opastajaksi ja tukijoiksi.

Ohjaajapulan lisäksi seurojen erityisliikuntaa estää kysynnän puute. ”Olen ollut seuran jäsen toistakymmentä vuotta ja kukaan ei ole kysellyt mahdollisuutta”, kertoo yksi kyselyyn vastaaja.

Kysynnän ongelmaa voidaan ratkaista vain sillä, että vammaiset liikkujat ja lasten vanhemmat olisivat nykyistä aktiivisemmin yhteydessä urheiluseuroihin. Tarjonnan lisääminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä kuntien liikuntatoimen, urheiluseurojen ja vammaiskentän kesken.

VAU ja liikunnan aluejärjestöt pyrkivät ratkomaan osaamisongelmaa tarjoamalla koulutusta suoraan seuroille. Aluehankkeen yhteydessä on tähän mennessä toteutettu seuratoiminnan, ohjaamisen ja vammaisurheiluvalmennuksen koulutuksia kolmen liikunnan aluejärjestön seuroille. Syksyllä on luvassa lisää seuroille kohdennettuja koulutuksia ainakin seitsemän aluejärjestön alueella.

Lähde: Saari, A. Erityisliikuntakysely alueille/alueiden välinen vertailu (17.6.2014).

Tutustu tuleviin vammaisurheilun ja -liikunnan koulutuksiin.

Lisätiedot