Petri Rissasesta projektipäällikkö syyskuussa starttaavaan Luonto kaikille -hankkeeseen

Petri Rissanen

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on palkannut Petri Rissasen Luonto kaikille -hankkeen (2018–2020) projektipäälliköksi. Helsinkiläinen Rissanen, 52, on työskennellyt valtaosan työurastaan fysioterapeuttina, mutta hänellä on myös luonto- ja eräoppaan ammattitutkinto. Rissanen on toiminut 90-luvulla myös Suomen Invalidien Urheiluliiton lajipäällikkönä.

Luonto kaikille -hanke eli LUKA on Lahden ammattikorkeakoulun, VAU:n ja Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Yhtäältä kyse on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistämisestä, toisaalta siitä, että matkailualan yritykset hahmottaisivat esteettömistä palveluista hyötyvät ihmiset entistä paremmin luontomatkailun potentiaaliseksi kohderyhmäksi.

– Suomessa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toimintaesteistä henkilöä, eli esteettömät palvelut koskevat laajaa osaa väestöstä. Silti kokonaisvaltaisesti esteettömiä luontoliikuntapalveluita on tarjolla vain vähän, projektipäällikkö Rissanen sanoo.

Hankkeen aluksi selvitetään olemassa olevat rakenteet, reitit ja palvelut, joiden ympärille on mahdollista rakentaa esteettömiä vaelluksia ja retkiä. Tämän pohjalta toteutetaan työpajoja, joissa kehitetään uusia esteettömiä palveluita. Yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilaisia tuotekonsepteja, jotka ovat levitettävissä myös muualle maahan. Konseptit sisältävät esteettömän luontomatkan sisällön katkeamattomana ketjuna ennakkoinformaation saatavuudesta, majoituksesta ja ruokailuista aina niin opastettujen kuin omatoimistenkin luontoretkien toteuttamiseen.

– Tavoitteena on, että matkailun alueorganisaatiot ja matkailuyritykset voivat hyödyntää näitä konsepteja suunnitellessaan esteettömiä luontomatkailupalveluita, Rissanen toteaa.

Luonto kaikille -hanke käynnistyy 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2020. Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu. Rahoitus tulee Euroopan Unionin maatalousrahastolta.

Esteetön eräpolku -hanke

LUKA-hankkeeseen nivoutuen VAU:ssa on käynnistetty myös toinen luontoliikunta-aiheinen hanke, nimeltään Esteetön eräpolku. Kesäkuussa käynnistyneen hankkeen tavoitteena on päivittää ja täydentää luontoreittien esteettömyyden kartoitusohjeet (Luonto-ESKEH) sekä laatia malli pitkien luontoreittien esteettömyyden kartoittamiseen (työnimi: Reitti-ESKEH) ja esteettömyydestä raportoimiseen. Kartoitusohjeita käytetään LUKA-hankkeen kartoitusvaiheessa.

Pilottikohteena Esteetön eräpolku -hankkeessa on Hossan kansallispuisto, jossa uutta ohjeistusta testataan.

Esteetön eräpolku -hanketta koordinoi VAU ja yhteistyökumppaneina ovat Metsähallituksen Luontopalvelut ja Invalidiliiton esteettömyyskeskus. Rahoitus hankkeelle tulee opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palvelevasta tutkimus- ja kehitystyöstä.

Maaseutuohjelma