Ahos-opinnäytestipendejä jaossa soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun opinnäytetöille

Hannah Lumila ja Heidi Hurskainen saivat VAU:n ja SoveLi:n opinnäytestipendit vuonna 2017.

Ansiokkaille soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille on jaossa stipendejä syksyllä 2019. Stipendejä jaetaan kahdessa kategoriassa:

  • Pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille 2–3 kpl noin 1000–2000 euron stipendiä
  • AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille 2–3 kpl noin 250–500 euron stipendiä 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Soveltava Liikunta SoveLi ovat jakaneet 250–500 euron stipendejä joka toinen vuosi vuodesta 2013 alkaen opinnäytetöille, jotka käsittelevät vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa.

Nyt uutena stipendikategoriana mukaan tuleva 1000–2000 euron opinnäytestipendi pro gradu- tai tohtorinväitöstutkielmille mahdollistuu Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön tuella. Säätiö haluaa tukea soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tutkimusta ja kannustaa alan tulevia ammattilaisia kehittelemään uusia innovaatioita.

Molempien kategorioiden Ahos-apurahastipendejä haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy tämän sivun alalaidasta. Hakulomake ohjaa hakijaa merkitsemään opinnäytetyönsä tason, jolloin työ ohjautuu automaattisesti oikeaan hakuun. Haku on näin ollen avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opistotasolta aina tohtorin väitöskirjoihin asti. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin, avainsanat, perustelut ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran. Vuoden 2019 stipendihakuun voi osallistua työllä, joka on valmistunut ja hyväksytty 1.9.2017–15.9.2019 välisenä aikana.

Stipendien jako tapahtuu 26.11.2019 Soveltavan liikunnan tutkijatapaamisessa Jyväskylässä. Palkituille ilmoitetaan stipendeistä 20.10. mennessä. Pro gradu- ja väitöskirjatason opinnäytestipendin arvioinnista vastaavat VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari, SoveLi:n toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas ja Jyväskylän erityisliikunnan professori Pauli Rintala. AMK-, opisto- ja kandidaattitason opinnäytestipendien arvioinnista vastaavat VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi ja SoveLi:n asiantuntija Virpi Mäkinen.

Pro gradu- ja väitöskirjatasoisten töiden arvioinnissa painotetaan teknistä toteutusta, tieteellistä tasoa, innovatiivisuutta ja sovellettavuutta. Opisto-, AMK- ja kandidaattitasoisten opinnäytteiden kohdalla painotetaan erityisesti ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta.

Ahos-opinnäytestipendin hakulomake: https://www.webropolsurveys.com/S/853F83AA9AD3CC90.par