Ensimmäiset liikuntatilojen esteettömyyskartoittajat valmistuivat

Ensimmäinen kurssillinen liikunta- ja urheiluympäristöjen esteettömyyteen perehtyneitä esteettömyyskartoittajia on valmistunut. VAU:n ja Liikuntakeskus Pajulahden järjestämä Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajan peruskurssi saatiin päätökseen maanantaina 15. lokakuuta.

Koulutus koostui kahdeksasta lähiopetuspäivästä Helsingissä ja Liikuntakeskus Pajulahdessa, kolmesta viikkotehtävästä ja harjoitustyöstä. Kurssilla käytettiin ESKEH-menetelmää, joka on Invalidiliiton ESKEH-projektissa (Esteettömyyden arviointimenetelmän ja kartoituslomakkeen kehittäminen) valmistunut rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmä.

– ESKEH-menetelmä antaa hyvän pohjan esteettömyyden eri osa-alueiden tarkasteluun. Koulutuksen avulla kurssilaiset oppivat tarkastelemaan ympäristöä mittaamalla ja arvioimalla. Näin saadaan mahdollisimman yhteismitallista ja luotettavaa kartoitustietoa, kertoo kurssin pääkouluttajana toiminut arkkitehti Niina Kilpelä.

Esteettömyyskartoituskurssilaiset: Anu Hämäläinen, Alpo Pajulahti, Jarno Saapunki, Tuomas Törrönen, Antti Rusi, Esko Ihamäki, Jani Hägg, Harri Lindblom, Antti Pollari, kurssin pääkouluttaja Niina Kilpelä, Ari Aalto, Henry Manni, Jukka Parviainen, Piia Jolla, Ilona Björklund, Tiina Siivonen ja Markku Poikela.