Liikunnan koulutuskeskusten ja urheiluopistojen esteettömyys suurennuslasin alle

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta liikunnan koulutuskeskusten ja urheiluopistojen esteettömyystarpeita. Suomessa on 11 valtakunnallista ja 3 alueellista liikunnan koulutuskeskusta. Yleiskielessä niistä puhutaan usein urheiluopistoina.

Tutkimushanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa.
- Nyt käynnistynyt esiselvitys (2011-2012) käsittää rehtoreiden ja muiden avainhenkilöiden haastattelut, käyttäjäkyselyitä ja lajikohtaisten esteettömyyssisältöjen kokoamisen, kertoo tutkimuksesta vastaava Aija Saari VAU:sta.
Esteettömyyskartoitukset on tarkoitus toteuttaa vasta 2012-2013 edellyttäen, että rahoitus järjestyy.

Kartoituksissa tullaan hyödyntämään hyväksi havaittua ESKEH-kartoitusjärjestelmää. Se ei kuitenkaan sellaisenaan riitä.
- Joudumme luomaan sellaisia liikuntapaikkakohtaisia kartoitustyökaluja, joiden avulla pystymme ottamaan huomioon esimerkiksi vammaisurheilulajien erityisvaatimukset, lisää Saari.

Esteettömyys on satsaus tulevaisuuteen

Tutkimushanke on todellinen win-win-win –juttu. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hyödyntää tutkimuksen avulla kertyvää tietoa liikuntapaikkarakentamista ohjaavassa päätöksen teossaan ja rahoittaessaan liikunnan koulutuskeskusten korjauksia tai uudisrakentamista.

Myös urheiluopistot hyötyvät saadessaan sellaiset koulutetut kartoittajat avukseen, jotka pystyvät tarkastelemaan esteettömyyttä uusimman tiedon valossa laajasti liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen näkökulmista.

VAU:ssa asia nähdään yhtenä tärkeänä askeleena kohti YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksen mukaista toimintaa.
- Totta kai mietimme esteettömyyttä etenkin vammaisurheilijoiden ja muiden liikkujien näkökulmasta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että myös opiskelu- ja työskentely-ympäristöjen pitäisi olla esteettömiä. Liikunta-ala kiinnostaa yhä useampia liikkumis- ja toimimisesteisiä opiskelijoita, muistuttaa Saari.

Selvitystyön tutkimuspäällikkönä toimii Aija Saari, tutkimusassistenttina liikunnan apuvälineneuvoja Jukka Parviainen VAU:sta ja kartoituskoordinaattorina arkkitehti SAFA Niina Kilpelä Kynnys ry:stä.