Paralympiakomitean hallitus esitti kevätkokoukselle ehdollepanotoimikunnan

Paralympiakomitean logo sinisellä taustalla

Paralympiakomitean hallitus kokoontui etäkokoukseen torstaina 11.6. Huippu-urheiluyksikön Kimmo Mustosen antoi katsauksen parahuippu-urheilun tilanteesta ja urheilijoiden valmistautumisesta sekä Tokion että Pekingin paralympialaisiin.

Viestintäpäällikkö Leena Kummu esitteli parhaillaan kommenttikierroksella olevan vastuullisuusohjelman, jonka taustalla on urheilun yhteinen vastuullisuusohjelma. Paralympiakomitean suunnitelmassa syvennytään paraurheilun erityispiirteisiin ja tärkeinä taustamateriaaleina ovat YK:n vammaissopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Leena Kummu esitteli myös Paraurheilun kunniagallerian valmistelua. Hallitus käsittelee kunniagallerian säännöt ja valitsee valintatoimikunnan elokuun kokouksessa. 

Hallitus päätti hyväksyä uudet kurinpitomääräykset ja vahvisti väliaikaisena toimivan kurinpitovaliokunnan. Kurinpitovaliokuntaan nimettiin Niko Jakobsson, Kimmo Aalto ja Eeva Kaartinen.

Talouskatsauksessa kiinnitettiin huomiota koronan vaikutuksiin ja päätettiin, että tavoitteena on tehdä ylijäämäinen vuosi, sillä vuoden 2021 kustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremmat.

Hallitus päätti esittää 10.9. pidettävälle kevätkokoukselle ehdollepanotoimikunnan jäseniksi Leena Jokipakkaa, Pekka Hätistä, Markku Möttöstä, Harri Lammia ja Sirpa Korkattia. Ehdollepanotoimikunta valmistelee esityksen uudesta hallituksesta syyskokoukselle, joka pidetään 21.11. Markku Möttönen ei ollut kokouksessa, eikä osallistunut päätöksentekoon. Hallitus päätti myös uuden paikallisen sopimuksen tekemisestä.

Hallitus käsitteli lausuntopyynnön yhteiskunnallisesti merkittävistä urheilutapahtumista ja päätti esittää omassa lausunnossaan paralympialaisia ja kotimaassa järjestettäviä paralajien MM-kilpailuja listalle otettaviksi merkittäviksi tapahtumiksi.

Hallitus keskusteli myös olympiarahastosta ja sen alle mahdollisesti perustettavasta paraurheilun rahastosta. Lisäksi hallitus kuuli urheilijavaliokunnan puheenjohtaja Sini Pyyn terveiset valiokunnan äänestyksen siirtämisestä Tokion kesäparalympialaisten kisavuoteen 2021.