Toyota Auto Finland Oy ja Special Olympics Finland aloittavat yhteistyön

Lotta Huttunen Special Olympics -kesämaailmankisojen palkintojenjaossa Los Angelesissa 2015.

Toyota Motor Europe ja Special Olympics Europe Eurasia ovat sopineet vuoden 2019 lopussa laajasta yhteistyöstä, joka jalkautuu nyt maakohtaisesti. Toyota Auto Finland Oy:n ja Special Olympics Finland:in paikallisen yhteistyön kulmakivenä on mahdollisuuksien tarjoaminen ja niihin tarttuminen. Yhteistyö on Suomessa kaksivuotinen ja jatkuu 2022 loppuun asti.

Toyota kokee liikkuvuuden ulottuvan autoilun ulkopuolellekin: se on haasteiden ylittämistä ja unelmien toteuttamista. ”Start Your Impossible” -liike heijastaa näitä arvoja ja korostaa yhtiön tavoitetta tarjota liikkuvuuden vapautta kaikille. Aikana, jolloin teknologiaan ja ympäristöön liittyvä kehitysnopeus kiihtyy, ”Start Your Impossible” kertoo Toyotan sitoutumisesta tukemaan yhä osallistavamman ja kestävämmän yhteiskunnan, jossa kaikilla on mahdollisuus haastaa oma mahdottomansa, rakentumista.

Special Olympics on kehitysvammaisten lasten ja aikuisten urheiluliike. Se luo mahdollisuuksia säännölliseen harjoitteluun, kilpailemiseen sekä urheilun ilon jakamiseen ystävien, perheiden ja yhteisön kanssa. Suomessa Special Olympics -toiminnasta vastaa Suomen Paralympiakomitean alainen Special Olympics Finland.

– Juuri solmittu yhteistyösopimus merkitsee meille Toyotalla paljon. Ensinnäkin yhteistyö tukee Toyotan periaatetta liikkumisen kuulumisesta kaikille Start Your Impossible -liikkeen hengen mukaisesti. Tärkeintä kuitenkin on se, että se tulee lisäämään mahdollisuuksia tukea juuri heidän liikkumista, jotka kenties eniten kaipaavat tukea. Jo pitkään jatkunut yhteistyömme Paralympiakomitean kanssa saa näin luontaisen jatkumon Special Olympics -yhteistyömme myötä, toteaa Toyota Auto Finland Oy:n markkinointijohtaja Mikko Kekäläinen.

– Olemme tehneet Toyotan kanssa tiivistä yhteistyötä paralympiajoukkueen tukemisessa ja Para School Day -koulukiertueen mahdollistamisessa. Nyt alkavan Special Olympics -yhteistyön myötä Toyota tukee Suomen ensimmäisenä yrityksenä kolmea vaikuttavaa kokonaisuutta. Tulevien vuosien yhteisillä sisällöillä lisätään tietoisuutta kehitysvammaisten liikkumisen tärkeydestä, ja mahdollistetaan yhdessä liikkumista kaikille, Paralympiakomitean kumppanuuspäällikkö Timo Mäkynen iloitsee.